Vår personal

Vår personal

Kyrkoherde

Administration

Lena  Niklasson

Lena Niklasson

Göteryds Pastorat

Kanslist, Begravningsadministratör

Musiker

Arbetsledare för vaktmästarna

 Per-Anders Nilsson

Per-Anders Nilsson

Göteryds Pastorat

Vaktmästare

Vaktmästare Hallaryd

Anders  Svensson

Anders Svensson

Göteryds Pastorat

Vaktmästare

Vaktmästare Pjätteryd

Johanna  Svensson

Johanna Svensson

Göteryds Pastorat

Vaktmästare

Kim  Augustsson

Kim Augustsson

Göteryds Pastorat

Vaktmästare

Församling

Diakonicentralen

INFORMATION

Madeleine  Thuvesson

Madeleine Thuvesson

Göteryds Pastorat

Informatör