Gagnefs pastorat

Våra församlingar i Gagnef, Mockfjärd & Dala-Floda.

Information om personuppgiftsincident

Svenska kyrkan vill informera dig om en personuppgiftsincident som skedde i samband med att kyrkan utsattes för ett cyberangrepp i november 2023. Syftet med informationen är att berätta vad som hänt och vilka åtgärder kyrkan vidtagit. Vi ger även generella tips på vad du kan göra själv för att skydda dina personuppgifter.

Personal i Gagnefs pastorat

Kontaktinformation för anställda inom pastoratet.

En man och en liten flicka tänder ett dopljus i kyrkan.

Dop, konfirmation, vigsel & begravning

Läs mer om livets stora högtider.

Allhelgonahelgen stundar.

Gravskötsel

Behöver du hjälp att sköta graven? Din församling kan stå till tjänst med skötsel och plantering vår, sommar och höst.

Gagnefs kommun köper Himmilsgården av Gagnefs pastorat

I går, 29 februari 2024, undertecknades köpeavtal som innebär att Gagnefs kommun köper Himmilsgården i centrala Djurås av Gagnefs pastorat. Himmilsgården har tidigare använts som kyrkorum och församlingshem av Gagnefs pastorat.

Ekumenisk familjegudstjänst

Mockfjärd 12/11

Dopet – livets första fest

Allt du behöver veta om dopet

Gagnefs pastorat gör skillnad för vår miljö!

Tänk på att värna om skapelsen och se till att den bevaras för generationer framöver!

Protokoll Kyrkofullmäktige

Här hittar du protokollen från Kyrkofullmäktiges senaste sammanträde. Protokoll från Kyrkoråd och Kyrkorådets arbetsutskott finns att läsa i Gagnefs församlingshem.

Välkommen som medlem

Du är välkommen att bli en del av Svenska kyrkan och vår gemenskap oavsett vem du är. Här finns det en plats för dig som har frågor om tro, livet eller tankar kring dig själv. Men också för dig som vill engagera dig för rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör eller finna ro i en hektisk vardag.

Kollekt

Var hamnar pengarna du ger i kollekt?