Barn- och ungdomskör i Mockfjärd

En solig hälsning från barn- och ungdomskörerna i Mockfjärd i samband med våravslutningen!