Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Själavård och bikt

Behöver du stöd och vägledning, eller vill du avlasta dig dina bördor och få Guds förlåtelse? I själavården och bikten finns den möjligheten.

Själavård

I det själavårdande samtalet får du stöd och vägledning av en präst eller diakon. Du kanske plågas av något som tynger dig, känner sorg, förtvivlan och behöver hjälp att reda ut det svåra.
Du kan även vända dig hit när du brottas med livets existentiella frågor.
Själavård sker under tystnadsplikt.
Ta kontakt med någon av pastoratets präster eller diakon och boka tid.

Bikt

Bikt är en möjlighet för den enskilde att avlasta sig sina bördor och få Guds förlåtelse. Det är endast präster som får ta emot en bikt.
Absolut tystnadsplikt gäller för det som yttrats under bikten. I lagen finns det stöd för denna tystnadsplikt.

Du kan ta kontakt med någon av pastoratets präster och boka tid för bikt.