Foto: Gustaf Hellsing

Protokoll Kyrkofullmäktige

Här hittar du protokollen från Kyrkofullmäktiges senaste sammanträde. Protokoll från Kyrkoråd och Kyrkorådets arbetsutskott finns att läsa i Gagnefs församlingshem.