Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Protokoll Kyrkofullmäktige

Här hittar du protokollen från Kyrkofullmäktiges senaste sammanträde. Protokoll från Kyrkoråd och Kyrkorådets arbetsutskott finns att läsa i Gagnefs församlingshem.