Riddarsköldar.
Foto: Charlotta Rådman Frans

Riddarskola

Svenska kyrkans Riddarskola finns i alla våra församlingar. Prästen Timo Löppönen berättar om Riddarskolan i Mockfjärd.

Mockfjärds församling har sedan 1998 haft Riddarskola. Den är avsedd främst för barn som går i årskurs 4.
Idén med riddarskolan är att den inte är konfessionell d.v.s. den passar för alla, oberoende religiös tillhörighet. I Riddarskolan ges djäknar etisk undervisning både i teoretisk och i praktisk form. Riddarskolans motto är: ”Med kunskap, mod och insikt - för sanning, frihet och rättvisa”.

Under ett läsår kämpar djäknarna tillsammans med Riddarskolans väpnare för att erövra fem stenar. Varje sten symboliserar olika goda riddaregenskaper. Första stenen är tålamodets sten. Därefter övas djäknarnas färdigheter i ärlighet, vänskap, tjänstvillighet och trofasthet. Varje sten presenteras och delas ut genom ledsagaren i hemliga riddarsalen  i kyrkans katakomber. Även ett riddarläger ingår i programmet.

Timo Löppönen.
Timo Löppönen. Foto: Charlotta Rådman Frans

När djäknarna övar sina praktiska färdigheter i tjänstvillighet, kommer de att sälja bröd till förmån av kyrkans internationella verksamhet. De bjuder också kaffe med egenhändigt bakade kakor och liknande till de boende på Jollen, ett fritidshem förbarn och ungdomar med funktionsnedsättningar– vilket är mycket uppskattat!

Efter att alla stenar är vunna, arrangeras en högtidlig riddardubbning inför de närmast anhöriga i kyrkan med efterföljande gästabud. Innan dubbningen har djäknarna skrivit en riddarlegend och tillverkat en riddarsköld där deras riddarnamn är skrivet.

Timo Löppönen
Komminister i Mockfjärds församling

 

Riddardubbning i Mockfjärd 2018