Foto: Gagnefs pastorat

Takrenovering Gagnefs kyrka

Fuktgenomträngning i delar av taket och tornet på Gagnefs kyrka kräver åtgärder.

Tillfördnad kyrkoherde Timo Löppönen och Mikael Nilsson från Plåt-Lars signerar beställningsbekräftelsen för projektet. Foto: Emelie Norberg-Isacsson

I början av 2024 upptäcktes skador på delar av taket och tornet på Gagnefs kyrka som lett till fuktgenomträngning som kräver åtgärder.
Besiktning av skadorna genomfördes så snart upptäckten gjorts och det konstaterades att det krävs åtgärder ganska snart för att inte skadorna ska förvärras.
Projektet kommer att ledas av Anders Pers som har stor erfarenhet av liknande arbeten och som bland annat var projektledare för den stora invändiga renoveringen av Gagnefs kyrka som stod färdig 2017.
Efter gott samarbete med Västerås stift, Länsstyrelsen Dalarna och Dalarnas museum kunde man signera en beställningsbekräftelse som medger att projektet kan påbörjas redan under sensommaren 2024.
Pastoratet är mycket nöjda med hanteringen av detta ärende hos alla instanser som är inblandade när man ska utföra arbeten på kulturhistoriska byggnader som exempelvis kyrkor. Vi ser nu fram emot att få samarbeta med en erkänt duktig entreprenör och få en snabb lösning på ett annars besvärligt problem.
Kyrkan kommer att kunna hållas öppen under hela renoveringen med endast några mindre begränsningar av tillgänglighet under vissa perioder samt att delar av området runt kommer att spärras av för att garantera säkerheten för såväl personal och besökare.
Byggnadsställning kommer att resas med start vecka 30 och renoveringen kommer att påbörjas under vecka 34.

Ett handslag bekräftar att arbetet snart kan sättas igång. Foto: Emelie Norberg-Isacsson