Prata med oss

Frågor och svar om den juridiska genomgången av utlandskyrkan

Här kan du få svar på frågor om den juridiska genomgången av Svenska kyrkan i utlandet som pågår några år framåt. Vi berättar bland annat varför den behövs och hur den bekostas.

Varför gör ni en juridisk genomgång av utlandsförsamlingarna?

Vi vill vara säkra på att verksamheten bedrivs enligt de lokala lagarna och bestämmelserna i varje land. För att garantera det behöver vi juridiskt stöd.

Svenska kyrkan i utlandet har funnits länge på många platser. Den har förändrats efter de behov som finns på orten för att svara mot de önskemål som finns idag. Ett kyrkkaffe kan ha utvecklats till ett kafé, barnverksamheten har växt, lokalt anställda har kommit till. Våra lokaler har utvecklats och fyllts med liv.

Det är en verksamhet i ständig utveckling och förändring. Ibland har tillstånd och försäkringar inte hängt med. Vi har sett att det finns oklarheter i juridiska frågor. Det vi nu gör blir en bra och solid juridisk grund för vårt arbete framöver.

Är det verkligen nödvändigt att göra en så väldigt omfattande och dyr genomgång?

Det handlar om lagar och regler i uppemot 50 länder. Frågorna är mångfacetterade. Det räcker inte med att anlita en jurist som kan fastighetsjuridik och tro att denne kan reda ut skattefrågor, tillståndsfrågor, arbetsrättsfrågor och försäkringar. Det behövs specialister av olika slag.

På kyrkokansliet har vi ingen möjlighet att känna till allt om rättssystemen i uppemot 50 länder. Det skulle också vara en svår uppgift för varje församling att själva upphandla jurister. Därför anlitar vi Bird & Birds advokatbyrå som har sakkunniga inom många juridiska fält och har ett internationellt nätverk.

Hur kan det behöva kosta 40 miljoner kronor?

Det är en mycket omfattande och komplex verksamhet som måste göras med hjälp av många jurister. Det handlar om att se över avtal, ekonomisk redovisning och skatter, tillstånd, försäkringar samt fastigheter och lokaler.

Vi gör den juridiska genomgången i nära 50 länder där vi har verksamhet av olika slag. Med tanke på omfattningen beräknar vi att det kan kosta så mycket. 

Men vi vet ännu inte kostnaden. Kyrkostyrelsen har avsatt 20 miljoner kronor i budgeten per år för 2018 och 2019.

Hur kan ni försvara detta gentemot utlandskyrkans givare och Svenska kyrkans medlemmar?

Vi använder inte några insamlade medel till den juridiska genomgången. Alla kollekter och gåvor som vi får till Svenska kyrkan i utlandet går till verksamheten i utlandsförsamlingarna.

Kostnaderna för den juridiska genomgången finansieras istället genom bland annat kyrkoavgiften. Det handlar om kyrkokansliets budget. Vi är övertygade om att Svenska kyrkans medlemmar vill att det ska ordning och reda i verksamheten.

Svenska kyrkan har ett brett arbete för människor i utsatthet både i Sverige och internationellt. Det arbetet fortsätter och budgeten för det påverkas inte.

Vem har fattat beslutet om den juridiska genomgången?

Det är Svenska kyrkans generalsekreterare Helén Ottosson Lovén som beställt den juridiska genomgången i samråd med kyrkostyrelsens arbetsutskott.

Har ni upphandlat den juridiska granskningen?

Ja, två jurister som särskilt arbetar för utlandskyrkan gjorde ett urval inför upphandlingen och tre byråer lämnade sedan anbud. Svenska kyrkan presenterade ett antal frågeställningar som byråerna fick besvara och man bad dem även att, utifrån sina erfarenheter, identifiera ytterligare frågor.

När är genomgången klar?

Det går inte i dagsläget att säga. Genomgången är omfattande och förväntas pågå avsevärd tid framåt.

Hur går den juridiska genomgången till?

Den görs i olika faser. Fas 1 handlar om församlingarnas kärnverksamhet har rätt tillstånd för det aktuella landet, hur församlingarna är organiserade och om detta är korrekt samt vem som är församlingens legala representant. Den fasen är redan avslutad.

I fas 2 kartläggs verksamhetsplatserna när det gäller avtal, ekonomisk redovisning och skatter, tillstånd, försäkringar samt fastigheter och lokaler.