Prata med oss

Till innehållet

Engagera dig i utlandskyrkan

Alla är välkomna att engagera sig i Svenska kyrkan i utlandet. I utlandsförsamlingen behövs praktiska insatser och i Sverige gör ombuden en viktig insats för att informera om verksamheten och samla in pengar.


I en utlandsförsamling kan engagemanget se ut på många olika sätt. Det kan handla om att vara kyrkvärd, baka bullar, sälja julpynt vid basaren, besöka gamla och sjuka församlingsbor eller måla och reparera när något gått sönder. Det kan också vara ett förtroendeuppdrag - som att sitta i ett kyrkoråd. 

Var med i kyrkorådet i din utlandsförsamling

I kyrkoråden utomlands väljs ledamöterna in tack vare sina personliga egenskaper och kompetens. Att ta ett ansvar för församlingens liv och utveckling är en viktig uppgift för kyrkorådet.

Utlandskyrkan är en snabbt växande del av Svenska kyrkan och många som tar del av den blir djupt engagerade i verksamheten.

Johan Sundbäck är volontär i Svenska kyrkan i Wien. Till höger kyrkoherde Maria Scharffenberg. Bild: Carl Anders Nilsson

- Delaktighet, ansvar och gemenskap är tre ord som väl sammanfattar hur jag upplever det att vara företroendevald här i London, säger Per Nordangård, kyrkorådet i London.

För de omkring 40 000 svenskar som finns i London är Svenska kyrkan en fast punkt i metropolen, även för dem som inte är vana att gå i kyrkan hemma i Sverige.

- Jag vill verka för en utveckling där kyrkan - även hemma i Sverige - tydligare blir en ”kyrka mitt i byn”, säger Per Nordangård. 

Berätta om utlandskyrkan i Sverige

Man kan dessutom, som ombud i sin hemförsamling, ta ett särskilt ansvar för att sprida kunskap om vad Svenska kyrkan i utlandet gör och berätta om kyrkans närvaro i livets alla skeden. Vill du veta mer? Ta kontakt med din församling!

Är du redan engagerad i utlandskyrkan i församlingen i Sverige eller utomlands? På Svenska kyrkans intranät hittar du mycket mer information. 

Tillsammans kan vi göra Svenska kyrkan till en öppen mötesplats utanför Sveriges gränser!

Hitta din församling

Du kan enkelt hitta vilken församling du bor i genom att gå till sidan Sök församling och skriva in din adress. 

kontakta svenska kyrkan i utlandet

Välkommen att kontakta oss på kansliet! Vi är en del av kyrkokansliet i Uppsala.

Mejla Svenska kyrkan i utlandet 

Besöksadress: Kyrkokansliet, Sysslomansgatan 4, Uppsala 

Postadress: Svenska kyrkan, 751 70 Uppsala

Växel: 018-16 95 00 


Givar- och ombudsservice: 018-16 96 00
Svenska kyrkan i utlandets Facebooksida