Prata med oss

Engagera dig i utlandskyrkan

Alla är välkomna att engagera sig i Svenska kyrkan i utlandet. I utlandsförsamlingen behövs praktiska insatser och i Sverige gör ombuden en viktig insats för att informera om verksamheten och samla in pengar.


För den som bor utomlands kan engagemanget i den lokala Svenska kyrkakn se ut på många olika sätt. Det kan handla om att vara kyrkvärd, baka bullar, sälja julpynt vid basaren, besöka gamla och sjuka församlingsbor eller måla och reparera när något gått sönder. Det kan också vara ett förtroendeuppdrag - som att sitta i ett kyrkoråd. 

om att vara med i kyrkorådet i din utlandsförsamling

I kyrkoråden utomlands väljs ledamöterna in tack vare sina personliga egenskaper och kompetens. Att ta ett ansvar för församlingens liv och utveckling är en viktig uppgift för kyrkorådet.

Utlandskyrkan är en snabbt växande del av Svenska kyrkan och många som tar del av den blir djupt engagerade i verksamheten.

- Delaktighet, ansvar och gemenskap är tre ord som väl sammanfattar hur jag upplever det att vara företroendevald här i London, säger Per Nordangård, kyrkorådet i London.

För de omkring 40 000 svenskar som finns i London är Svenska kyrkan en fast punkt i metropolen, även för dem som inte är vana att gå i kyrkan hemma i Sverige.

Johan Sundbäck var volontär i Svenska kyrkan i Wien under ett år. Till höger kyrkoherde Maria Scharffenberg. Bild: Carl Anders Nilsson

- Jag vill verka för en utveckling där kyrkan - även hemma i Sverige - tydligare blir en ”kyrka mitt i byn”, säger Per Nordangård. 

Berätta om utlandskyrkan i Sverige

Kontakterna mellan Svenska kyrkan i Sverige och ute i världen behöver bli starkare. Ombuden i Sverige gör ett viktigt arbete när de sprider kunskap om kyrkan i utlandet. 

Det är bra att känna till att Svenska kyrkan finns också utomlands för till exempel församlingsbor som ska ut och resa, har åldrande föräldrar som säsongsbor utomlands eller ungdomar som är au-pairer eller på långresa. 

Kollekter och gåvor behövs

Utlandsförsamlingarna arbetar med gudstjänst, undervisning, diakoni och mission precis som i Sverige. Men till skillnad från församlingarna i Sverige behöver utlandsförsamlingarna själva samla in en stor del av det de behöver för sin verksamhet. 

Många församlingar kämpar för att få sin ekonomi att gå ihop, de är beroende av kollekter och gåvor från Sverige. Ombudet kan prata för kolekten och låta utlandskyrkan syns i församlingen. 

Är du intresserad av att bli ombud? Ta kontakt med din församling!

Är du redan engagerad i utlandskyrkan i församlingen i Sverige eller utomlands? På Svenska kyrkans intranäthittar du mycket mer information. 

Tillsammans kan vi göra Svenska kyrkan till en öppen mötesplats utanför Sveriges gränser!

Hitta din församling

Du kan enkelt hitta vilken församling du bor i genom att gå till sidan Sök församling och skriva in din adress. 

kontakta svenska kyrkan i utlandet

Välkommen att kontakta oss på kansliet! Vi är en del av kyrkokansliet i Uppsala.

Mejla Svenska kyrkan i utlandet 

Besöksadress: Kyrkokansliet, Sysslomansgatan 4, Uppsala 

Postadress: Svenska kyrkan, 751 70 Uppsala

Växel: 018-16 95 00 


Givar- och ombudsservice: 018-16 96 00
Svenska kyrkan i utlandets Facebooksida