Bilder Präst- och diakonmöte 2017

Nyhet Publicerad

5-7 september samlade biskop Johan Dalman stiftets präster och diakoner för samtal, inspiration, föreläsningar, gudstjänster, nätverkande och val till domkapitel.

Tema för årets möte var Lutherrosor, levande bekännselse i vår tid. Mötets hölls denna gång i Örebro. Cirka 300 präster och diakoner var på plats i tre dagar.