Nya kyrkoherden i Örebro välkomnas

Nyhet Publicerad

På söndag den 3 september välkomnas Örebro pastorats nya kyrkoherde Ewa Selin. Biskop Johan Dalman och en kör med sångare från hela pastoratet medverkar.

Ewa Selin har under sommaren efterträtt Ingemar Söderström som kyrkoherde i Örebro pastorat. Söndagen den 3 september blir det en festlig mottagningsgudstjänst kl 10 i Olaus Petri kyrka, på norr i Örebro.

Biskop Johan Dalman medverkar, liksom medarbetare, ideella och förtroendevalda från hela pastoratet. Du kan också höra Olaus Petri musikkår och en kör bestående av sångare från hela Örebro pastorat.

Efter gudstjänsten bjuds det in till kyrkkaffe i föramlingshemmet med sju sorters kakor där församlingsbor, representanter från Örebro kommun, interreligiösa rådet, kyrkoråd, församlingsråd m.fl har möjlighet att fortsätta välkomnandet.

Tid: Söndag den 3 september, kl 10.
Plats: Olaus Petri kyrka


Ewa Selin
är född 1960 och prästvigd 1988. Hon kommer senast från en tjänst som kyrkoherde för Göteborgs Annedals pastorat, där hon varit sedan 2007.
Ewa Selin har varit kyrkoherdekollegiets representant i kyrkonämnden i Göteborg, kontraktsprost sedan 2011 och har, förutom sin teologie kandidatexamen, även en magisterexamen i ledarskap.

För mer information:
Fredrik Santell
biskopens adjunkt
Tel: 0152-234 11