Stort tack i Lycksele!

Nyhet Publicerad

Söndagen 29 januari firades det högmässa och avtackningsgudstjänst i Lycksele kyrka. Gudstjänsten var extra högtidlig då den var avtackning av kyrkoherde Kent Nordin och sjukhuspräst Birgitta Nordin, vilka nu slutat sina tjänster inom Södra Lapplands pastorat för att fortsätta sitt arbete inom Svenska kyrkan i Härnösands stift.

Gudstjänsten fyllde nära på kyrkan till sista plats och människor hade kommit både kort och lång väg för att få ta avsked. Alla pastoratets fem församlingar var representerade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Olle Thoors

Medverkande i högmässan var förutom Kent och Birgitta Nordin; församlingherde Anders Åström, distriktsprästerna Kerstin Unée Melander och Anna Sara Walldén och diakon Dick Nyberg.

 

 

Foto: Olle Thoors
Foto: Olle Thoors
Foto: Olle Thoors

På musikersidan var det organist Mila Thoors med gästmusikanterna Erling Stenmark på saxofon samt Ekaterina Vasilyeva från Piteå på gitarr och Marcus Söderström, Luleå, nyckelharpa. Kyrkvaktare denna söndag var Carl-Sören Edfast, kyrkvärdar Markus Kvist och Lage Eriksson samt barnvärdar Anna Ingvarsdotter och Maria Stenlund. 

Predikan hölls av Kent Nordin som tog hjälp av församlingen som fick välja ut ord ur några lästa bibeltexter. Ord som han sedan tolkade och satte in i sitt sammanhang på ett intelligent och inspirerande sätt. De allra flesta som deltog i söndagens högmässa har fina personliga minnen och goda erfarenheter av båda de nu avgående prästerna och Lycksele har haft 25 mycket bra år med paret Nordin.

Gudstjänsten inramades av ett härligt musikprogram med folkmusik, filmmusik och avslutande jazztoner från Ellingtons Sacred Concert.

 

 

Foto: Olle Thoors

Pastoratet bjöd sedan in alla som önskade delta  till kyrklunch på S:t Mikaelsgården där en diger lista skapades med personer som ville uttrycka officiella och personliga tack till Kent och Birgitta Nordin. Det var representanter för kommun, lasarett, religiösa församlingar med flera och avskedskramarna ville aldrig upphöra denna både sorgliga och samtidigt hoppfulla eftermiddag i Lycksele.

Paret Nordin avslutade med att sjunga sången ”Allt har sin tid” vilket fullbordade alltihop.

Tårarna trillade nedför många kinder och nu var det ofrånkomligt.

Dom är på väg och lämnar stor saknad efter sig.

Ordet på allas läppar var: TACK!!

Foto: Olle Thoors