Foto: IKON

Klockringning för fred

Nyhet Publicerad

Bells for Aleppo- som ett tecken på Svenska kyrkans omtanke och bön för Syriens krigsdrabbade folk ringer kyrkklockorna fram till FN-dagen den 24 oktober #ringföraleppo #bellsforaleppo

Biskopen uppmuntrar församlingar att ringa i kyrkklockorna för folket i Syrien

Som ett tecken på Svenska kyrkans omtanke och bön för Syriens krigsdrabbade folk uppmuntrar Växjö stifts biskop Fredrik Modéus församlingarna i stiftet att ringa i kyrkklockorna fram till FN-dagen den 24 oktober.

Churches around the world toll their bells each day until UN day Oct 24th 2016 for the victims of Aleppo massacre and to demand end to ongoing killing.
Read more