Foto: Linda Mickelsson/IKON

Söndag 2 okt kl 10.00 gudstjänst i Mörrums kyrka

Nyhet Publicerad

Vi avtackar vår diakon Margareta Jeppsson som går i pension. Fredrik Sigurdsson, liturg och Marco Bonacci, organist