Foto: Daniel Bramsell

Ny säsong för ärkebiskopens podcast

Nyhet Publicerad

En FN-chef, en komiker och en författare – det är några av gästerna i ärkebiskop Antje Jackeléns podcast "Prata till punkt med ärkebiskopen". Sammanlagt rör det sig om fem program. Det första är ett samtal med komikern Soran Ismail om Gud, Twitter och en förlorad generation.

 

I samtalet med ärkebiskopen säger Soran Ismail att han tycker att Twitter har gått från att vara en lekgård, där man antog att folk ville väl, till en rättegång där man förmodar att alla är brottslingar.
”Blodet ska rinna, det ska hända saker. Och vi har gett mer och mer uppmärksamhet till dem som skriker högre och högre, och det är så överlag i samhället. Och det tycker jag är ett ganska stort problem. Alltså, problemet är aldrig att folk blir upprörda, problemet är när man anpassar sig till upprördheten.”

Podcasten finns tillgänglig i vanliga kanaler, till exempel iTunes, samt på Svenska kyrkans webbplats.

Övriga medverkande i vårens program är:

Anders Kompass, chefsuppdrag inom FN som han lämnar inom kort
Om FN på gott och ont, visselblåsarens pris och om trons kraft i livet.

Cecilia Uddén, journalist
Om den arabiska våren, om kristnas situation i Mellanöstern och om radioreportagets styrka som förmedlare av saklighet.

Maja Hagerman, författare och vetenskapsjournalist
Om rasbiologi och svenskhet, och om Sveriges kristnande.

Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi
Om islambilden i Sverige, om relationen mellan kristendom och islam, samt om utvecklingstendenser inom muslimsk teologi idag.

I podcasten vill ärkebiskop Antje samtala om existentiella frågor, kristen tro, och det goda samhället. Varje samtal är omkring 50 minuter. Med start idag släpps ett nytt avsnitt varje tisdag.