Foto: IKON

Bön för grödan

Nyhet Publicerad

Välsigna årets gröda och vattna du vårt land. Giv alla mänskor föda, välsigna sjö och strand. Gjut fruktbarhet av höjden ned till den vida jord. Uppfyll vår själ med fröjden och sötman av ditt ord.

sv ps 199

Måndag 2 maj:

18 Aftonmässa i Böda kyrka

TISDAG 3 MAJ:

19 Samling vid Källa gamla kyrka

ONSDAG 4 MAJ:

18 Veckomässa i Högby kyrka