Foto: Yvonne Eriksson

Bärke pastorat

1 januari 2022 gick Söderbärke och Norrbärke församlingar samman i Bärke pastorat. Kyrkan är inte bara en byggnad av tegel och sten, den utgörs av människor. Idag är kyrkans uppdrag att sprida ljus och hopp viktigare än någonsin. Låt oss alla hjälpas åt att möta de utmaningar vi står inför och låt framtiden präglas av samarbete och omsorg av varandra. "Låt oss välja ut det rätta, tillsammans ta reda på vad som är gott." Job 34:4

På gång i Bärke pastorat

Kontakta oss

På den här sidan hittar du information om våra öppettider och telefontider. Varmt välkommen att besöka oss på våra församlingsexpeditioner!

Gudstjänst

Gudstjänsten är församlingens puls och lunga, en mötesplats mellan himmel och jord, mellan Gud och människa.

Diakoni och samtal

Diakoni betyder medmänsklighet på "kyrkiska". Diakoni är kristen tro omsatt i praktik.

Bröllop

Att gifta sig kyrkligt är att inför Gud och församlingen säga ja till att leva livet med varandra. Att finnas till för varandra både i glädje och sorg.

Dop

Vill du låta döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt?

Begravning

Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt. I gudstjänsten överlämnas den döde i Guds kärleksfulla händer.

Barn och familj

"Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som de.

Konfirmand och ungdom

I Bärke pastorat erbjuder vi mötesplatser för unga i konfirmandundervisning och ungdomsgrupper.

Svenska kyrkans familjerådgivning

Ett samtal kan ge möjlighet till förändring och förståelse. Du ringer själv och beställer tid hos familjerådgivningen.

Församlingsköken i Bärke pastorat

Ljuvliga dofter från brödbak, soppkok och nybryggt kaffe sprider sig i huset och värmer både kropp och själ. Köket brukar ofta kallas husets hjärta, och visst är det så.

Musikverksamhet

Stäm upp musik, slå på tamburin, spela ljuvligt på lyra och harpa. Psaltaren 81:3

Träffpunkter för gemenskap

Vi behöver varandra! Varje söndag efter gudstjänsten är det kyrkkaffe i kyrkan. Men det ordnas även andra träffar för gemenskap av olika slag, på olika tider och dagar. Håll utkik i "Väsman runt"!

Musikterapi

Utveckla, stimulera, rehabilitera kroppens funktioner med musik som hjälp!

Körverksamhet

Att sjunga i kör är både roligt och utvecklande om man är intresserad av musik. Glada vänner och ett socialt sammanhang gör det inte sämre. Så det är kanske inte konstigt att körsång lockar hundratusentals sångare varje vecka runt om i landet.