Foto: Malin Wrigstad Ikon

Internationellt arbete

Bärke pastorat har grupper i Söderbärke och Norrbärke med inriktning på internationellt arbete.

Församlingshemmet i Söderbärke

Internationella gruppen i Söderbärke

Vi träffas i Församlingshemmet kl.10.00-11.30, vanligtvis en tisdag i månaden, före sopplunchen, för att planera vår verksamhet.

Höstens datum: 
18 oktober 
1   november
29 november
13 november

Kyrkans hus Foto: Yvonne Eriksson

Internationella gruppen i Norrbärke

Vi träffas i Kyrkans hus i Smedjebacken kl.13.30, vanligtvis en måndag i månaden, för att planera inför olika evenemang.

Höstens datum:

3   oktober
21 november