Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Jobba i Svenska kyrkan i utlandet

Välkommen att söka en tjänst i någon av Svenska kyrkans utlandsförsamlingar! Här kan du läsa om hur det är att arbeta i en svensk församling utomlands.

Sök en tjänst i Svenska kyrkan i utlandet!

Alla lediga tjänster i Svenska kyrkan i utlandet utannonseras här. 
Välj ”Lediga tjänster Svenska kyrkan i utlandet” under Jobbkategori. Finns inte kategorin finns  det tyvärr inga tjänster att söka just nu. 

Så ansöker du om tjänster i Svenska kyrkan i utlandet

För samtliga tjänster vill vi ha en ansökan bestående av

  • personligt brev där du presenterar dig själv,
  • ett CV med en uppställning av de utbildningar samt den arbetslivserfarenhet du har,
  • referenspersoner – gärna tidigare arbetsgivare
  • om du är präst eller diakon: skicka med en kopia på ditt präst- eller diakonbrev.   

Så är det att arbeta i Svenska kyrkan utomlands

Är du entreprenör och nyfiken på äventyr? Hos Svenska kyrkan i utlandet hamnar du rätt. Att arbeta i en svensk församling utomlands är en möjlighet att få jobba med något du känner igen som ändå är helt annorlunda.

Lena Brolin, utlandschef för Svenska kyrkan i utlandet berättar:

– Den stora skillnaden jämfört med att arbeta i Sverige är att du inte har en uppsjö av kolleger. Utomlands har du inga trygga nätverk att falla tillbaka på. Du måste vara beredd på att göra också det oväntade: Att vara kyrkoherde kan förutom gudstjänster, dop, vigslar och begravningar handla om att rycka in i sångstunden på öppna förskolan, klippa gräs eller att baka bullar. 

Alla som lever utanför det land man kallar sitt hemland försätter sig i en mer utsatt situation. Man har inte sitt vanliga kontaktnät, sitt trygghetsnät. Svenska kyrkan och församlingen blir då den plats där man hittar andra. Tröskeln in i församlingen blir lägre än i Sverige.

– Församlingarna utomlands bygger väldigt mycket på frivilligt engagemang. Det är lättare att ta församlingsbor i anspråk och att bli ianspråktagen. För mig handlar det mycket om att bygga församling, det blir så påtagligt utomlands, säger Lena Brolin.

Möten med många ovana kyrkobesökare 

Lena Brolin, utlandschef
Lena Brolin, utlandschef Bild: Gustaf Hellsing/Ikon

Arbetsuppgifterna ser förstås olika ut beroende på hur församlingen ser ut, till exempel om kyrkan finns i en storstad eller på en turistort.

Församlingarna utomlands har en stor spännvidd: Allt ifrån Phuket i Thailand där det inte finns någon fast lokal och man har kyrkan i bilen, till de stora församlingarna och arbetslagen i London eller Berlin – och allt däremellan. 

Till en utlandsförsamling kommer både vana och ovana kyrkobesökare. En viktig uppgift för samtliga anställda är att se människan, och få henne att känna sig välkommen. 

Möten med människor sker i gudstjänsten, vid sjukhussängen, i fängelset och i kyrkans café över en kopp kaffe. En vanlig arbetsdag kan innehålla både en vigselakt och ett möte med anhöriga till en döende på sjukhus. 

Vad krävs för att arbeta i svenska kyrkan i utlandet? 

Det här är de formella kraven:  

  • du ska vara medlem i Svenska kyrkan
  • du ska tala minst ett annat språk än svenska
  • du ska ha B-körkort.

Dessutom finns det förstås särskilda krav beroende på vilken tjänst du söker.

Bland de personliga egenskaperna värdesätter vi att du är öppen, flexibel och tycker om att möta människor samt att du klarar vardagens många gånger tvära kast.

Vilka typer av tjänster finns det?

Här nedanför kan de se de olika typerna av tjänster som finns i Svenska kyrkan i utlandet. Men alla tjänster finns inte alltid. För att se vad som är ledigt just nu: Gå till sidan Lediga jobb i Svenska kyrkan (välj Svenska kyrkan i utlandet under jobbkategori).

Kyrkoherde
Komminister
Diakon
Assistent med diakonal inriktning
Assistent med pedagogisk inriktning
Assistent med musikalisk inriktning
Assistent

Tjänsterna omfattas av kollektivavtalet för Svenska kyrkans utlandsanställda.

Berättelser om att arbeta utomlands

Det är inte ovanligt att människor kommer ganska öppet till Svenska kyrkan utomlands och säger att de vill fördjupas i sin tro. Det säger Kristina S Furberg, som är diakon i Svenska kyrkan i Norge.

Samtal är den röda tråden i Svenska kyrkan i Norge

Det är inte ovanligt att människor kommer ganska öppet till Svenska kyrkan utomlands och säger att de vill fördjupas i sin tro. Det säger Kristina S Furberg, som är diakon i Svenska kyrkan i Norge.

Från Phuket och söderut är Erik Stenberg–Roos Svenska kyrkan. Han surrar fast altaret på bilen, kastar in gitarren och far dit där han är behövd. Ena dagen håller han en gudstjänst på stranden, den nästa besöker han en svensk som sitter i fängelse.

Präst med sand mellan tårna

Från Phuket och söderut är Erik Stenberg–Roos Svenska kyrkan. Han surrar fast altaret på bilen, kastar in gitarren och far dit där han är behövd. Ena dagen håller han en gudstjänst på stranden, den nästa besöker han en svensk som sitter i fängelse.

Magnus Berggren har nyss firat jul i en församling i Svenska kyrkan i utlandet för 5:e året i rad. Sedan i höstas är han fastighetsansvarig och pedagog i Svenska kyrkan i London.

"Jag älskar att jobba på julafton"

Magnus Berggren har nyss firat jul i en församling i Svenska kyrkan i utlandet för 5:e året i rad. Sedan i höstas är han fastighetsansvarig och pedagog i Svenska kyrkan i London.

Att vara Svenska kyrkan i storstaden London har stora utmaningar men också fantastiska möjligheter. Här dyker nya människor in på gudstjänsterna eller på caféet. Även om de inte är kyrkvana vågar de komma. Och vissa berättelser kryper in under huden.

Svenska kyrkan i London ”Vi har aldrig haft så mycket samtal som nu”

Att vara Svenska kyrkan i storstaden London har stora utmaningar men också fantastiska möjligheter. Här dyker nya människor in på gudstjänsterna eller på caféet. Även om de inte är kyrkvana vågar de komma. Och vissa berättelser kryper in under huden.

Runt om i världen samlas barn och unga i Svenska kyrkans församlingar utomlands. Frida Johansson har arbetat ett år som församlingspedagog i Svenska kyrkan i New York

Frida jobbar som församlingspedagog i New York

Runt om i världen samlas barn och unga i Svenska kyrkans församlingar utomlands. Frida Johansson har arbetat ett år som församlingspedagog i Svenska kyrkan i New York

Åsa finns till hands för de svenskar som befinner sig på resande fot eller är bosatta i Sydamerika. Hon döper, välsignar borgerliga äktenskap, firar gudstjänst och gör fängelsebesök. Åsa besöker regelbundet Sao Paulo, Brasilia och Rio de Janeiro i Brasilien. Buenos Aires och Obera i Argentina. Santiago och Valparaiso i Chile och Lima i Peru.

Mobil präst i Sydamerika

Åsa finns till hands för de svenskar som befinner sig på resande fot eller är bosatta i Sydamerika. Hon döper, välsignar borgerliga äktenskap, firar gudstjänst och gör fängelsebesök. Åsa besöker regelbundet Sao Paulo, Brasilia och Rio de Janeiro i Brasilien. Buenos Aires och Obera i Argentina. Santiago och Valparaiso i Chile och Lima i Peru.

Mer information om att arbeta i utlandskyrkan

Har du frågor om att arbeta i utlandskyrkan kan du kontakta Svenska kyrkan i utlandet via mejl eller telefon 018 16 95 00