Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Lediga tjänster i Svenska kyrkan i utlandet

Välkommen att söka en tjänst i någon av Svenska kyrkans församlingar utomlands!

Inspirationsträff med information om att arbeta i utlandskyrkan 

Under januari månad 2019 bjuder Svenska kyrkan i utlandet in till inspirationsträffar med Afternoon tea på fyra håll i landet, från Luleå i norr till Höör i söder.

Det här är tillfället för dig som vill veta mer om Svenska kyrkan i utlandet och hur det är att arbeta i en församling utomlands.

Under januari finns träffar på följande platser: 

 • 19 januari Arlanda, Hotell Clarion*
 • 20 januari Luleå, Hotell Clarion Sense*
 • 26 januari Göteborg, Hotell Clarion Post*

  *Seminarierna på Arlanda, i Luleå och i Göteborg har tyvärr blivit fullbokade! Skicka gärna en intresseanmälan för eventuellt kommande rekryteringsseminarium på någon av de här platserna till svenskakyrkaniutlandet@svenskakyrkan.se  Blir intresset stort kan det eventuellt bli fler rekryteringsseminarier. Tack för din förståelse!
 • 27 januari Stiftsgården Åkersberg, Höör

Tiden är kl 14.00-16.30 på alla platserna. 

OSA senast 16/1 för seminarierna 19 och 20 januari och 20/1 för Höör. Mejla Svenska kyrkan i utlandet. Ange vilken av platserna du kommer till samt eventuella allergier.​

Varmt välkommen!

Johanna Holmlund Lautmann,
verksamhetschef Sverige 

Lena Brolin,
utlandschef

Frågor? Mejla Svenska kyrkan i utlandet

Sök en tjänst i Svenska kyrkan i utlandet!

Alla lediga tjänster i Svenska kyrkan i utlandet utannonseras här. Välj ”Lediga tjänster Svenska kyrkan i utlandet” under Jobbkategori. Finns inte kategorin finns  det tyvärr inga tjänster att söka just nu. 

Se tjänster som snart kommer att bli lediga i Svenska kyrkan i utlandet

Att söka arbete utomlands kan vara ett stort steg. Därför vill vi gärna berätta så snart som möjligt när vi vet att en tjänst kommer att bli ledig - även om den inte finns utannonserad ännu. Till sidan om kommande lediga tjänster i Svenska kyrkan i utlandet.

Så ansöker du om tjänster i Svenska kyrkan i utlandet

För samtliga tjänster vill vi ha en ansökan bestående av

 • personligt brev där du presenterar dig själv,
 • ett CV med en uppställning av de utbildningar samt den arbetslivserfarenhet du har,
 • referenspersoner – gärna tidigare arbetsgivare
 • om du är präst eller diakon: skicka med en kopia på ditt präst- eller diakonbrev.   

Så är det att arbeta i Svenska kyrkan utomlands

Är du entreprenör och nyfiken på äventyr? Hos Svenska kyrkan i utlandet hamnar du rätt. Att arbeta i en svensk församling utomlands är en möjlighet att få jobba med något du känner igen som ändå är helt annorlunda.

Lena Brolin, utlandschef för Svenska kyrkan i utlandet berättar:

– Den stora skillnaden jämfört med att arbeta i Sverige är att du inte har en uppsjö av kolleger. Utomlands har du inga trygga nätverk att falla tillbaka på. Du måste vara beredd på att göra också det oväntade: Att vara kyrkoherde kan förutom gudstjänster, dop, vigslar och begravningar handla om att rycka in i sångstunden på öppna förskolan, klippa gräs eller att baka bullar. 

Alla som lever utanför det land man kallar sitt hemland försätter sig i en mer utsatt situation. Men har inte sitt vanliga kontaktnät, sitt trygghetsnät. Svenska kyrkan och församlingen blir då den plats där man hittar andra. Tröskeln in i församlingen blir lägre än i Sverige.

– Församlingarna utomlands bygger väldigt mycket på frivilligt engagemang. Det är lättare att ta församlingsbor i anspråk och att bli ianspråktagen. För mig handlar det mycket om att bygga församling, det blir så påtagligt utomlands, säger Lena Brolin.

Lena Brolin, utlandschef
Lena Brolin, utlandschef Bild: Gustaf Hellsing/Ikon

Möten med många ovana kyrkobesökare 

Arbetsuppgifterna ser förstås olika ut beroende på hur församlingen ser ut, till exempel om kyrkan finns i en storstad eller på en turistort. Församlingarna utomlands har en stor spännvidd: Allt ifrån Phuket i Thailand där det inte finns någon fast lokal och man har kyrkan i bilen, till de stora församlingarna och arbetslagen i London eller Berlin - och allt däremellan. 

Till en utlandsförsamling kommer både vana och ovana kyrkobesökare. En viktig uppgift för samtliga anställda är att se människan, och få henne att känna sig välkommen. Möten med människor sker i gudstjänsten, vid sjukhussängen, i fängelset och i kyrkans café över en kopp kaffe. En vanlig arbetsdag kan innehålla både en vigselakt och ett möte med anhöriga till en döende på sjukhus. 

Vad krävs för att arbeta i svenska kyrkan i utlandet? 

Det här är de formella kraven:  

 • du ska vara medlem i Svenska kyrkan
 • du ska tala minst ett annat språk än svenska
 • du ska ha B-körkort.

Dessutom finns det förstås särskilda krav beroende på vilken tjänst du söker.

Bland de personliga egenskaperna värdesätter vi att du är öppen, flexibel och tycker om att möta människor samt att du klarar vardagens många gånger tvära kast.

De här tjänsterna finns att söka: 

Kyrkoherde
Komminister
Diakon
Assistent med diakonal inriktning
Assistent med pedagogisk inriktning
Assistent med musikalisk inriktning
Assistent
Tjänsterna omfattas av kollektivavtalet för Svenska kyrkans utlandsanställda.

Mer information om att arbeta i utlandskyrkan

Har du frågor om att arbeta i utlandskyrkan kan du kontakta Svenska kyrkan i utlandet via mejl eller telefon 018 16 95 00