En manlig kyrkoherde pratar med gudstjänstbesökare.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Jobba i Svenska kyrkan i utlandet

Välkommen att söka en tjänst i någon av Svenska kyrkans utlandsförsamlingar! Här kan du läsa om hur det är att arbeta i en svensk församling utomlands.

Lediga tjänster

Så är det att arbeta i Svenska kyrkan utomlands

Är du entreprenör och nyfiken på äventyr? Hos Svenska kyrkan i utlandet hamnar du rätt. Att arbeta i en svensk församling utomlands är en möjlighet att få jobba med något du känner igen, men som ändå är helt annorlunda.

Lena Brolin, tidigare utlandschef för Svenska kyrkan i utlandet, med egen erfarenhet som utsänd präst, berättar:

– Den stora skillnaden jämfört med att arbeta i Sverige är att du inte har en uppsjö av kolleger. Utomlands har du inga trygga nätverk att falla tillbaka på. Du måste också vara beredd på att göra det oväntade. Att vara kyrkoherde kan förutom gudstjänster, dop, vigslar och begravningar även handla om att rycka in i sångstunden på öppna förskolan, klippa gräs eller att baka bullar. 

Lägre trösklar och mer frivillighet

Alla som lever utanför det land man kallar sitt hemland försätter sig i en mer utsatt situation. Man har inte sitt vanliga kontaktnät, sitt trygghetsnät. Svenska kyrkan och församlingen blir då den plats där man hittar andra. Tröskeln in i församlingen blir lägre än i Sverige.

– Församlingarna utomlands bygger väldigt mycket på frivilligt engagemang. Det är lättare att ta församlingsbor i anspråk och att bli ianspråktagen. För mig handlar det mycket om att bygga församling, det blir så påtagligt utomlands, säger Lena Brolin.

Möten med ovana kyrkobesökare 

Arbetsuppgifterna ser förstås olika ut beroende på hur församlingen ser ut, till exempel om kyrkan finns i en storstad eller på en turistort.

Församlingarna utomlands har en stor spännvidd: Allt ifrån Phuket i Thailand, där det inte finns någon fast lokal och man har kyrkan i bilen, till de stora församlingarna och arbetslagen i London eller Berlin – och allt däremellan. 

Till en utlandsförsamling kommer både vana och ovana kyrkobesökare. En viktig uppgift för samtliga anställda är att se människan, och få henne att känna sig välkommen. 

Möten med människor sker i gudstjänsten, vid sjukhussängen, i fängelset och i kyrkans café över en kopp kaffe. En vanlig arbetsdag kan innehålla både en vigselakt och ett möte med anhöriga till en döende på sjukhus. 

Fakta om att arbeta i Svenska kyrkan i utlandet 

Formella krav

De formella kraven för att arbeta i Svenska kyrkan i utlandet är att  

  • du ska vara medlem i Svenska kyrkan.
  • du ska tala minst ett annat språk än svenska.
  • du ska ha B-körkort.

Dessutom kan det finnas särskilda krav, beroende på vilken tjänst du söker. Bland de personliga egenskaperna värdesätter vi att du är öppen, flexibel och tycker om att möta människor samt att du klarar vardagens många gånger tvära kast.

medarbetare berättar

Nedan finner du berättelser från ett antal personer som alla är eller har varit utsända inom Svenska kyrkan i utlandet

Dessa typer av tjänster finns det

De olika typer av tjänster som kan finnas i Svenska kyrkan i utlandet är kyrkoherde, komminister, diakon, assistent med diakonal inriktning, assistent med pedagogisk inriktning, assistent med musikalisk inriktning samt assistent. Tjänsterna omfattas av kollektivavtalet för Svenska kyrkans utlandsanställda.

så här söker du en tjänst i Svenska kyrkan i utlandet

Alla lediga tjänster i Svenska kyrkan i utlandet utannonseras här. Titta under rubriken ”Svenska kyrkan i utlandet söker”. Finns inte rubriken betyder det att det tyvärr inte finns några tjänster att söka just nu. För samtliga tjänster vill vi ha en ansökan bestående av

  • personligt brev där du presenterar dig själv,
  • ett CV med en uppställning av de utbildningar samt den arbetslivserfarenhet du har,
  • referenspersoner – gärna tidigare arbetsgivare samt
  • om du är präst eller diakon: en kopia på ditt präst- eller diakonbrev.   

Berättelser om att arbeta utomlands

”Min uppgift är att inte släppa taget”

Coronapandemin har lett till ännu fler själavårdande samtal för diakonen i Margaretaförsamlingen i Oslo, Kristina Sandgren Furberg. ”Det blir paradoxalt att vara kyrka i en samhällskris där det mänskliga mötet inte får äga rum. Tack och lov finns det telefoner”.

Ett ljus i mörkret när samhället skakar

"Den här katastrofen har varit så långtgående. Det är så mycket som brakat ihop och det finns inget skyddsnät." Det berättar Hans och Viveca Bratt Hernberg som arbetar mitt i pandemins USA, med Los Angeles som bas. I detta har kyrkan fungerat som ett ljus i mörkret.

Prästen Olof Olsson står utomhus och håller gudstjänst med en bibel i handen.

Bland nunnor, hemlösa och ovana kyrkobesökare

Olof Olsson är kyrkoherde i Svenska kyrkan i Rom, en församling med stort diakonalt fokus och brett ekumeniskt samarbete. Under pandemin har Olof och hans medarbetare ställt om till en stor digital närvaro.

Prästen Thomas Stoor framför altaret i Svenska kyrkan i Köpenhamn.

Fokus på diakoni i Köpenhamn

Thomas Stoor, kyrkoherde i Svenska kyrkans församling i Köpenhamn, trivs bra med att vara prästen som alltid finns tillgänglig. Gustafskyrkans närvaro är en stor trygghet för svenskar som lever i staden.

En omsorgens kyrka som värnar om de utsatta

För Carin Saracco, kyrkoherde på Mallorca, är utlandskyrkans viktigaste uppdrag att vara en diakonal kyrka. Det innebär allt från att fira mässa till att ta med kanelbullar till någon som hamnat på sjukhus.

Prästen Karolina Hellman som håller ett fat med lussekatter.

Finns med både i livet och döden

Karolina Hellman tvivlade länge på om hon passade in i kyrkan. Idag jobbar hon som präst i Svenska kyrkan på Mallorca. ”Min viktigaste uppgift är att finnas där för människor när det behövs. Både i sorg eller chock, men också i lycka”, säger hon.

Gunnar Wenehult.

Svenska kyrkan i Melbourne är ett andligt hem

Gunnar Wenehult är assistent Svenska kyrkan i Melbourne. Hans arbete innebär många möten och samtal om allt ifrån svår hemlängtan, borttappade pass till fysiskt våld i hemmet. 

Thomas och Katharina Nordon arbetar för Svenska kyrkan på Cypern.

Kyrkan skapar trygghet på Cypern

"Jag vill gärna betala tillbaka min skuld. Vad blir jag skyldig kyrkan, förutom mitt liv?" Det stod i ett sms som kom till Thomas Nordin, som är vikarierande kyrkoherde för utlandskyrkan i Ayia Napa.

En man står med armar utsträckta framför en samling sittande människor. I bilden syns även ett träkors.

En flexibel kyrka i södra Thailand

Anders och Ulrika arbetar som präst och diakon i Svenska kyrkan i södra Thailand. I arbetet ingår allt från skolbesök till gemensamma måltider med strandade svenskar.

Marie Olsson

Diakoni i coronatid

"Många är fantastiskt förstående. Men visst finns det oro, framförallt bland de äldre." Marie Olsson jobbar som assistent med pedagogisk inriktning i Svenska kyrkan i Rom. Sedan coronautbrottet i Italien har hon arbetat med uppsökande verksamhet - både på nätet och i Rom.

Anna och Erik.

Präst med sand mellan tårna

Från Phuket och söderut är Erik Stenberg–Roos Svenska kyrkan. Han surrar fast altaret på bilen, kastar in gitarren och far dit där han är behövd. Ena dagen håller han en gudstjänst på stranden, den nästa besöker han en svensk som sitter i fängelse.

Möter utslagna svenskar i unikt diakoniprojekt

I Köpenhamn lever många svenskar i hemlöshet och svår misär. Diakonen Carita Ibarra Kristensen arbetar med att söka upp dem. Projektet är ett unikt samverkansprojekt mellan kyrkan och dansk socialtjänst.

Mobil präst i Sydamerika

"Den äldsta som sitter i fängelse av dem jag besöker är 75, den yngsta är 23. Flera av de fängslade har aldrig suttit i fängelse förut, men de har gjort ett misstag som får stora konsekvenser." Det berättar Åsa Ström Broman, som arbetar som mobil präst i Sydamerika, där en av uppgifterna är att besöka svenskar i fängelse.

Från en gudstjänst på svenska residenset i Jakarta, Indonesien. Mina och Kajsa hjälper till att tända ljusen.

Mobil präst i Asien

”Tillsammans med en person från svenska ambassaden besökte jag en svensk medborgare i ett fängelse byggt för 100 som nu har 1320 fängslade!" Mogens är mobil präst i Asien och att besöka fängslade svenskar är en av hans uppgifter.

Mer information om att arbeta i utlandskyrkan

Har du frågor om att arbeta i utlandskyrkan kan du kontakta Svenska kyrkan i utlandet via mejl eller telefon 018 16 95 00