Foto: Anders Hedlund

Västerfärnebo-Fläckebo församling

Välkommen att ta del av Svenska kyrkans verksamhet i Västerfärnebo-Fläckebo! Kyrkan finns här för Dig.

Västerfärnebo kyrka

Du har tillgång till Din kyrka, varje dag

Västerfärnebo kyrka och Fläckebo kyrka är öppna för ljuständning, stillhet och turistbesök varje dag; året runt, från morgon till eftermiddag. Du har alltså tillgång till din kyrka varje dag! Det hör inte till vanligheterna. Välkommen till Din kyrka!

Välkommen till Din församling!

Vårplantering

Denna vecka, 22-26 april, planterar vaktmästarna 3500 penséer i lådor- som ska ut på kyrkogårdarna i Fläckebo och Västerfärnebo.

En livlig brasa.

Valborgsmässofirande

Majbrasa kl 20.30 vid Fläckebo kyrka. Kyrkorådets ordförande håller tal, kören sjunger vackert, elden sprakar och vem vet- kanske stämmer även koltrasten upp i sång. Vi ses där!

Fläckebo kyrka är öppen för oss - alla dagar!

Kyrkan är öppen vardagar kl 7.00-16.00 och helger 9.00-15.00

Några personer samtalar vid ett bord.

Sopplunch i Fläckebo

Vi samtalar över en tallrik välsmakande soppa, sista tisdagen i varje månad kl 13.00

En diakon sitter ner och samtalar med någon.

Samtal och stöd

Känner du stress över att få ekonomin att gå ihop? Är du orolig över en anhörigs mående? Känner du dig ensam? Vi finns här för Dig.

Västerfärnebo kyrka är öppen för oss- alla dagar!

Kyrkan är öppen vardagar kl 7.00-16.00 och helger 9.00-15.00

Några äldre personer sitter vid ett bord och äter soppa och samtalar.

Sopplunch i Västerfärnebo

Vi samtalar över en tallrik välsmakande soppa, varje onsdag kl 12.00

En kvinna sitter tillsammans med andra, med notblad i handen.

Körverksamhet

Blir du glad av att sjunga? Vill du glädja andra genom din sång? I församlingen finns två körer; barnkören och vuxenkören "Nya kyrkokören" under ledning av Anna Wessman. Välkommen till att vara en del av gemenskapen!

Morgonmässa i Västerfärnebo

Varje torsdag kl 8.30 ses vi på morgonmässa i Västerfärnebo kyrka.

Middagsbön i Västerfärnebo kyrka

Varje vardag kl 12.00 ringer klockorna in och vi ber tillsammans.

Närbild på knäppta händer vid en ljusbärare.

Bönewebben

På bönewebben kan du göra din bön synlig, både för dig själv och för andra.

Altarskåpet i Västerfärnebo kyrka

Jubileumsmagasin

År 2021 gav församlingen ut ett magasin om Västerfärnebo kyrka och dess altarskåp, som då firade 500 år. Här kan du läsa om kyrkans historia och se fantastiska bilder på kyrkans interiörer.

Bygget den 22 januari 2024. Notera gubbarna på taket!

Vår nya ekonomibyggnad

Till sommaren är det invigning. Under tiden kan du följa arbetet här.

Restaurering av predikstolen i Västerfärnebo kyrka

Är du nyfiken på din kyrkas historia? Läs mer här om predikstolens historia och varför den restaureras. Du är också välkommen att titta på det gedigna arbete som utförs av konservatorerna.

Vi tror på alla människors lika värde. Vi gör skillnad.

Bli medlem

Cyberangrepp mot Svenska kyrkan

Svenska kyrkan utsattes den 23 november 2023 för ett cyberangrepp, en så kallad ransomware-attack. Information om angreppet uppdateras regelbundet på denna sida.

Information om personuppgiftsincident

Svenska kyrkan vill informera dig om en personuppgiftsincident som skedde i samband med att kyrkan utsattes för ett cyberangrepp i november 2023.

Så här behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi på Kyrkokansliet använder dem och vilka rättigheter du har.