Västerfärnebo-Fläckebo församling

Välkommen att ta del av Svenska kyrkans verksamhet i Västerfärnebo-Fläckebo! Kyrkan finns här för dig. Gudstjänstlivet i Västerfärnebo och Fläckebo kyrkor fortsätter - som det gjort nästan utan avbrott även under pandemin, men förstås med anpassning till bestämmelser och rekommendationer. Här på hemsidan och på Facebook finns också en filmad hälsning varje vecka. Tills vidare kan vi samlas femtio personer i Västerfärnebo och trettio i Fläckebo. Det gäller alla slags gudstjänster, inklusive dop, vigsel och begravning. Under sommaren finns också många tillfällen att mötas till gudstjänst och gemenskap utomhus.

Aktuell information

https://www.facebook.com/vasterfarneboflackeboforsamling

På församlingens Facebook finns den aktuellaste informationen.

KLICKA PÅ BILDEN!

Tre jubiléer! Läs mer om Jubileumsveckan i Västerfärnebo 28 augusti - 5 september. 

Klicka på bilden!

           

             klicka nedan så kommer du till en aktuell söndagshälsning         

 Till dig som inte kan komma till kyrkan

Varje vecka läggs en hälsning inför helgen ut här och på församlingens Facebooksida. 

Gudstjänster i kyrkorna nästan som vanligt....

I Västerfärnebo kyrka firas högmässa varje söndag kl 11. Max 50 deltagare per gudstjänst.

I Fläckebo kyrka firas mässa den sista söndagen i varje månad kl 16. Max 30 deltagare per gudstjänst.

Se kalendern - klicka på fliken till höger: Vad händer i kyrkan?

Middagsbön i Västerfärnebo kyrka kl 12 måndag t o m fredag.

Morgonmässa i Västerfärnebo tisdagar 8.30.

Nattvarden delas ut med både bröd och vin.

Begravningsgudstjänster genomförs i kyrkorna, med maximalt 50 personer i Västerfärnebo kyrka och 30 personer i Fläckebo kyrka (utöver präst, kantor och vaktmästare). Alla måste vara noga med att hålla avstånd.

Det går bra att boka dop- eller vigselgudstjänster. Även här gäller maximalt 50 personer (utöver präst, kantor och vaktmästare) i Västerfärnebo kyrka och 30 personer i Fläckebo kyrka.

Församlingsgårdarna är stängda, förutom för dem som har sin arbetsplats där. Externa uthyrningar är inte möjliga. Ärenden till församlingsexpeditionen hänvisas i första hand till telefon.

Präster, diakon och andra medarbetare finns tillgängliga, i första hand per telefon, för samtal och stöd. Kontaktuppgifter finns här på hemsidan.

 

 

VÄLKOMMEN TILL DIN KYRKA!

Du har tillgång till din kyrka varje dag.

Svenska kyrkan finns över hela Sverige. Västerfärnebo-Fläckebo församling omfattar det geografiska området från Svanå i söder till Krylbo i norr. Här finns två kyrkor, båda med medeltida ursprung, och två församlingsgårdar. För att vara en så pass liten församling – det bor ungefär 3.000 personer inom församlingens gränser – finns en livaktig kyrklig verksamhet. I Västerfärnebo kyrka, t ex, firas gudstjänst varje sön- och helgdag. Det är mycket ovanligt i kyrkor på landsbygden. Kyrkklockorna ringer ofta, och varje gång samlas människor kring det glada budskapet om tro, hopp och kärlek – men också för att be för vår bygd och alla som lever här.

Både kyrkan i Västerfärnebo och kyrkan i Fläckebo är dessutom öppna för ljuständning, stillhet och turistbesök varje dag, året runt från morgon till eftermiddag. Du har alltså tillgång till din kyrka varje dag. Det tillhör inte vanligheterna, vare sig i stan eller på landet.

Gudstjänst, dop, vigsel och begravning

Nytt från och med 1 juni

Läs mer här

Här hittar du en beskrivning av församlingen och dess arbete

Klicka här