Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i Jesus Kristus.

I Svenska kyrkan i Västerfärnebo-Fläckebo tar diakonin sig uttryck i samtal och stöd till enskilda personer, gruppsamtal för sörjande, mötesplatser för gemenskap, hembesök och födelsedagsuppvaktningar hos äldre församlingsbor. Genom ACT Svenska kyrkan ( vår kyrkas internationella arbete) kanaliseras vårt engagemang  och stöd till människor i länder där hjälp behövs. Församlingen är också en del av den lokala krisgruppen i Västerfärnebo.

Samtal och stöd

Varje människa bär sitt liv. Ibland blir den bördan för stor att bära på egen hand, då kan det vara fint att dela sin oro med en annan medmänniska. En möjlighet är att kontakta en diakon eller präst för samtal.

Ingenting är för stort eller för litet att avhandlas i samtalsform. När det berör och är viktigt för dig finns diakon och präst där och samtalar, benar ut, resonerar kring och funderar över det du för in i samtalet. Samtalet är kostnadsfritt.

Diakonen har tystnadsplikt i fråga om det som berättas under enskild själavård, med begränsningen att han eller hon har anmälningsskyldighet om sådant som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd, eller att diakonen kallas som vittne att uttala sig under ed. En diakon kan också lösas från sin tystnadsplikt av dig som konfident.

 Prästen har absolut tystnadsplikt. Det finns inga undantag från tystnadsplikten. Även om den som samtalat med prästen vill att prästen ska föra uppgifter vidare är det inte möjligt.

Boka samtalen direkt med den du önskar tala med. Kontaktuppgifter hittar du här 

Behöver du akut samtal med en präst mellan kl 17.00 och 08.00 vänder du dig till jourhavande präst på 112. Mer information och kontaktuppgifter hittar du på  svenska kyrkans sida om jourhavande präst