Musikverksamheten

Gudstjänster, mässor, konserter och körer. Musik är en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generell heltäckande definition. Svenska kyrkan står för ett musikliv som i sin helhet är mer omfattande än någon annan musikinstitution i landet.

Både vuxen- och barnkörerna är igång!

Vuxenkören samlas på onsdagar kl.17.30-20.00. Körledare: Margareta Alkstål.

Barnkörerna träffas på måndagar. De yngre (från 6 år) kl.13.15-14.00 och de som går i klass 2 och uppåt kl.14.30-15.30. Körledare: Anne-Lie Östlund. Terminsavsluting söndagen den 22 maj.

För mer info och anmälan, hör av dig till:
margareta.alkstål@telia.com
eller anne-lie.ostlund@svenskakyrkan.se

Välkommen som körsångare!