Västbo Sankt Sigfrids församling

En levande kyrka i tiden-öppen och välkomnande dit alla kan komma oavsett var man befinner sig på trons väg.

Gislaveds pastorat

Digitala gudstjänster

Nedan hittar ni våra digitala gudstjänster, morgon- och kvällsandakter samt musikandakter så att du kan fira gudstjänst där du är.

Du kan även hitta mer digitala sändningar på www.svenskakyrkan.se/gislaved