Meny

Västbo Sankt Sigfrids församling

En levande kyrka i tiden-öppen och välkomnande dit alla kan komma oavsett var man befinner sig på trons väg.

Gislaveds pastorat

Digitala gudstjänster


När vi inte kan fira gudstjänst tillsammans i våra kyrkor måste vi hitta nya sätt. Detta är ett sätt! Nedan hittar ni våra digitala gudstjänster, morgon- och kvällsandakter samt musikandakter så att du kan fira gudstjänst där du är.