Våra kyrkor och församlingshem

Vi har tre församlingskyrkor i Reftele, Ås och Kållerstad, två församlingshem, en sockenstuga och en samlingslokal i Ås kyrka.