Församlingsråd 2018-2021

Församlingsrådet 2018-2021

Ordinarie
Henrik Hallberg
Johanna Maria Johansson
Knut Venholen
Patricia Hernod
Lukas Johansson
Gudrun Krabb
Birgitta Samuelsson
Ann Nilsson
Helen Carlsson
Anna Aronsson
Ersättare
Malin Larsson
Anna Hallberg