Dop

GRATTIS OCH VÄLKOMNA TILL DOP I SVENSKA KYRKAN Nu vill vi hälsa välkommen till dop. Dopet är en helig handling, det sker bara en gång men har betydelse för hela livet.

Att vänta på att få ta emot ett barn är en speciell tid i livet. Så mycket längtan och så mycket oro. Ett nytt barn förändrar tillvaron för alltid, för familj, släkt och vänner och delar in tiden i ett före och ett efter. En ny människa att lära känna i livets berg-och dalbana, mellan bubblande skratt och sprutande tårar! Ett liv med okänd framtid som vi önskar allt gott.

Gud behöver inte dopet men vi gör det. Som ett synligt tecken på Guds kärlek får den som döps en handfull vatten på sitt huvud. Vatten är livsviktigt, precis som kärlek och uppmuntran. Barnets namn sägs tillsammans med Guds namn för att visa att vi hör ihop. Ingen är glömd av Gud. I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som än händer.

Dopgudstjänsten                                    

Genom dopet blir man tillhörig Svenska Kyrkan och en viktig del både i den lokala församlingen och i den världsvida kyrkan. Därför är ett dop hela den kristna församlingens angelägenhet. En möjlighet är därför att ha dopet i en söndagsgudstjänst, kanske allra helst när vi har familjegudstjänst. Det finns också särskilda dopgudstjänster på lördagar. När ni hör av er får ni veta vilka tillfällen som är möjliga.

Dopsamtal                                                   
Efter att vi kommit överens om en lämplig dopdag vill vi präster gärna att vi träffas för ett dopsamtal. Då kan vi tala igenom allt som har med dopet att göra och ni kan ställa frågor. Vi kontaktar er om detta. Önska gärna psalmer och fundera på om något syskon, en släkting eller vän vill hjälpa till med något vid dopet. 

Dopklänning                                   

Församlingarna har dopklänning till utlåning. Ni kan också låna lokaler för dopkaffe men det är bra att boka i god tid.

Faddrar                                                                       
En fadder följer barnet från dopet, genom livet med bön och omsorg. Faddrar finns som stöd för det lilla barnet, kanske redan genom att bära barnet vid dopet. Faddrar ska vara döpta och gärna vara både konfirmerade och tillhöra Svenska Kyrkan.

Fler som vill bli döpta?                                          
 I Svenska Kyrkan kan man döpas vid vilken ålder som helst – några veckor gammal eller 100 år, det går lika bra. Varje år döps några konfirmander och ibland andra vuxna. Kanske någon mer i familjen vill bli döpt när vi ändå talar om dop?

Mer information om dopet men också om församlingens barnverksamhet hittar du på www.svenskakyrkan.se/gislaved.

Bokning sker via pastoratsexpeditionen i Gislaved oavsett vilken församling du bor i och vilken kyrka ni vill ha dopet i. 0371-831 00. Nu går det även bra att boka dop via webben (för närvarande går det endast att boka dop i Anderstorp och Västbo Sankt Sigfrids församling via webben men vi är på gång med de andra församlingarna också!) Klicka här så kommer du till sidan för bokning av dop

Vi ser fram emot att träffa er!

Gislaveds pastorat med följande församlingar:

Anderstorps församling

Burseryds församling

Gislaveds, Våthults och Bosebo  församlingar

Norra Hestra församling

Villstads församling

Västbo S:t Sigfrids församling

Ps: I dopgudstjänsten får vi höra att Jesus kallar oss att följa honom, att vara lärjunge. Vi får leva och växa i vårt dop varje dag! Så även om det är längesedan du döptes är det alltid tid att växa vidare.
Välkommen till våra kyrkor i både helg och vardag!