Begravning

När någon dör vill vi som kyrka finnas till stöd och hjälp.

Vad gör man först?
Det är ingen brådska! Ta dig tid att tillsammans med de eventuella andra anhöriga till den som dött tänka igenom hur ni vill ha arrangemangen kring begravningen. Hade han eller hon några egna önskemål? Vad var viktigt för honom eller henne? Vad är viktigt för er?  Det är bra att ge sig själv tid till reflektion för att avskedet i begravningsgudstjänsten sedan ska kännas så fint och värdefullt som möjligt.

Själaringning
Själaringning är en gammal tradition som innebär att man ringer i kyrkklockorna i samband med dödsfall. Kyrkklockorna ringer i den avlidnes hemförsamling, om man inte speciellt önskar någon annan kyrka. Vid själaringning står kyrkan öppen för den som vill komma in och sitta ned en stund eller tända ett ljus.
Tider för själaringning i våra kyrkor:


Anderstorps kyrka kl. 10.00

Burseryd, Gryteryd samt Södra Hestra kyrka kl. 10.30

Sandviks kyrka. kl.  10.00

Gislaved, Gyllenfors samt Båraryds kyrka kl. 10.00

Bosebo kyrka kl. 10.00

Våthults kyrka kl. 10.00

Norra Hestra kyrka kl. 11.00

Valdshult, Öreryd samt Stengårdshults kyrka kl. 12.00

Reftele, Ås samt Kållerstads kyrka kl. 10.00

Smålandsstenar och  Villstads kyrka kl. 10.00  

Tacksägelse
Efter ett dödsfall sker Tacksägelse i samband med söndagens gudstjänst i den avlidnes hemförsamling för den som varit medlem av Svenska kyrkan. Ta kontakt med din begravninsbyrå eller pastorsexpeditionen om du vill veta tid och kyrka.

Den avlidnes namn läses upp i förbönen och ett ljus tänds som en del av gudstjänsten. Församlingen samlas i en kort bön för de sörjande och kyrkans klockor ringer.

Hur bokar man?
De flesta brukar välja att anlita en begravningsbyrå för hjälp med allt det praktiska kring begravningen, men det går självklart att ta hand om nästan allt själv.
I Gislaveds pastorat har vi begravningstider kl 11.00 och 13.00 tisdag, torsdag och fredad samt onsdag kl 13:00,
Dagen efter dödsfallet (eller när ni önskar) har vi så kallad själaringning i den kyrka personen hörde till.  Du är välkommen att komma till kyrkan om du skulle vilja vid det tillfället. Vi har också tacksägelse för den som dött antingen kommande söndags gudstjänst eller efter överenskommelse. Då meddelas församlingen om dödsfallet och vi ber för den efterlevande familjen.

Vad händer när man bokat tid för begravning?
När begravningen är bokad kommer den präst som ska hålla i begravningsgudstjänsten att kontakta dig. Det är viktigt att träffas för att kunna prata om den man förlorat. Det är också bra för prästen att få ta del av minnen och betraktelser kring hur den avlidne var för att kunna göra begravningsgudstjänsten så personlig som möjligt. Prata igenom de egna idéer ni har kring hur begravningen ska vara. Vad ska det vara för musik? Vill ni ha ett tyst avsked vid graven? Frågeställningarna är många och det är skönt att prata igenom dem med prästen.

Hur går det till vid begravningsgudstjänsten?
Kom gärna en stund innan så att du kan få en stund i lugn och ro innan begravningen börjar. Begravningsgudstjänsten brukar innehålla inledande och avslutande musik samt någon eller några psalmer. Till det kan man gärna lägga personligt vald musik som en solist och/eller instrumentalist framför. Musiken hjälper till att göra avskedet personligt. Prästen inleder och håller ett griftetal. Därefter kommer en bön och sedan kommer överlåtelsen (ofta med mull som tre gånger hälls på kistan). Läsning av någon bibeltext och en begravningsbön kommer sedan. Man brukar också be Herrens bön (Vår fader...) tillsammans. Antingen avslutas sedan begravningsakten inne i kyrkan eller ute vid graven och avslutet kan därför se lite olika ut. Allt kring begravningsgudstjänsten går du i förväg igenom tillsammans med prästen. Kom ihåg att det inte finns några dumma frågor!
Efter begravningsgudstjänsten - minnesstunden
Efter begravningen är det vanligt att man träffas för att äta eller dricka kaffe tillsammans. Det går bra att boka någon av lokalerna våra församlingsgårdar för minnesstunden. Om någon annan lokal känns bättre för er är det naturligtvis fritt. Minnesstunden kan vara ett ljust och fint sätt att minnas den avlidne och tillsammans avrunda innan var och en åker hem. Minnesstund passar inte alla och det går självklart bra att upplösa samlingen efter själva begravningens slut.

Sen då?
Att möta den nya vardagen utan sin anhörige är tungt. Att träffas och prata om sorgen är ett sätt att komma vidare. En tid efter begravningen kommer du som anhörig att få inbjudan att delta i våra "sorgegrupper". Där träffas man och pratar om sin sorg. Att dela sorgen med andra och få igenkänning på att det jag känner är ok är väldigt viktigt. Samtala med din präst om möjligheten att få delta i en "sorgegrupp". Här finns olika alternativ att erbjuda. Vi har också många andra aktiviteter som du kan delta i för gemenskap, hopp och glädje.

När ni är redo kontaktar bokar ni in en tid för begravningsgudstjänst antingen via begravningsentreprenören eller genom vår expedition i Gislaveds pastorat.

Telefon 0371-831 00