Vigsel

Kärleken ni har till varandra är gratis! Ge det bästa du har till den du älskar. Ge hela dig själv. Tro att du får lika mycket tillbaka så att delad glädje blir dubbel glädje utan att det kostar en massa pengar. Kärleken kommer från Gud. Alldeles gratis. Kyrkan vill gärna välsigna er kärlek genom ett bröllop i kyrkan eller på annan plats. Tillsammans med präst och musiker kan ni forma en högtid med personlig stil som följer er hela livet.

Äktenskapet är ett naturligt steg för två personer som älskar varandra och som vill leva tillsammans. De lovar varandra att i livslång trohet dela livets glädje och svårigheter.

När ett par gifter sig i kyrkan markerar de sitt beslut inför Gud. Den kyrkliga vigseln präglas av den kristna uppfattningen att äktenskapet är en Guds gåva och ett heligt förbund. Att vigas i kyrkan med bön, psalmsång och Guds välsignelse stärker gemenskapen och samhörigheten.

Kyrklig och borgerlig vigsel har samma rättsliga giltighet. Vigseln innebär i båda fallen ett offentligt tillkännagivande. För kyrklig vigsel är det prästerna som har behörighet att viga. Borgerlig vigselförrättare är förordnad av kommunen.

I många andra länder är borgerlig vigsel obligatorisk, men ofta har man även här en kyrklig välsignelseakt efter den borgerliga. Också i Svenska kyrkan finns möjlighet för dem som önskar att få "välsignelse över borgerligt ingånget äktenskap".

Varje år sker drygt 60% av vigslarna i Sverige enligt Svenska kyrkans ordning.

Vill ni förnya era vigsellöften ta gärna kontakt med någon av församlingarnas präster.

Bokning sker via pastoratsexpeditionen i Gislaved oavsett vilken församling du bor i och vilken kyrka ni vill ha er vigsel.

Vi ser fram emot att träffa er!

Gislaveds pastorat med följande församlingar:

Anderstorps församling

Burseryds församling

Gislaveds, Våthults och Bosebo  församlingar

Norra Hestra församling

Villstads församling

Västbo S:t Sigfrids församling

Telefon växel 0371-831 00