Reftele Kyrka

De äldsta skriftliga noteringarna om en kyrka i Reftele är från 1311. Under århundradena har kyrkan renoverats i omgångar.

Tanken på en helt ny kyrka kom under 1830-talet och redan 1839 invigdes den av biskop Esaias Tegnér.
Den nuvarande kyrkan i Reftele är uppförd av byggmästare Johan Wennberg. Det är är en empirekyrka med rundat kor och lanterninprytt torn . Murarna genombryts av flera stora rundbågsfönster och mittport åt söder. Bland inventarierna som överfördes från den gamla kyrkan är stånduret, kyrkklockorna och den medeltida dopfunten av huggen sandsten. 1932 genomfördes en grundlig renovering och i samband med det fick taket i koret en målning av konstnären Waldemar Lorentzon, medlem av Halmstadgruppen. Altartavlan är målad 1904 av Gottfrid Kallstenius och föreställer den uppståndne Kristus vid mötet med Maria utanför graven.
I tornet, vid högra sidan av huvudingången, finns inmurad i väggen en gravhäll över landshövdingen Olof Hård av Segerstad, död 1630 och hans hustru Catharina som dog 10 år senare. Kyrkan och sockenstugan ligger på en höjd cirka 3 km sydväst om Reftele samhälle.