Tanums pastorat

Välkommen till din kyrka vid vackra Bohuskusten. Vi erbjuder en mötesplats för kristen tro och gemenskap med stolta kyrkotraditioner i både inlands- och skärgårdsmiljö.

STÄNGD PASTORSEXPEDITION

På grund av rådande omständigheter med covid-19 har vi valt att stänga pastorexpeditionen för obokade besök.

Vi kommer istället vara mer tillgängliga via telefon och har utökat våra telefontider.
mån, ons, tors, fre kl. 9-12
tis kl. 13-16
tel.0525-640 00
Det går även bra att mejla till: tanums.pastorat@svenskakyrkan.se

KYRKOGÅRDSEXPEDITIONEN

Telefon: 0525-640 50
Telefontid är måndag och onsdag kl 09.00 - 12.00
E-post: tanums.pastorat@svenskakyrkan.se

Leaderprojekt Grebbestad, Lindska Gården 

Sedan 2019 pågår ett leaderprojekt i Grebbestad. Leaderprojektet är en del av Lindska gårdens verksamhet. På Lindska gården (gamla prästgården i Grebbestad) växer Tanums pastorats diakonala centrum fram.  Genom medel från EU får pastoratet möjlighet att bygga upp en verksamhet med grön rehabilitering för att på så vis motverka psykisk ohälsa och social utsatthet bland invånare i Grebbestad och övriga Tanum med omnejd.  Det sker i bred samverkan med andra aktörer i kommunen. Projektägare är Tanums pastorat, som även bidrar med personalresurser till projektet.

Kring gamla prästgården i Grebbestad vill vi genom leaderprojektet skapa en vacker oas och en mötesplats för alla. Vi tror att grön diakoni är ett självklart led i att människor ska må bra; att få vistas i en fin utemiljö där det finns plats för alla.