Foto: Natali Andreasson

Kyrkogårdsförvaltningen

Information för kyrkogårdar & gravar i pastoratet.

Tanums pastorat ansvarar för begravningsverksamheten och kyrkogårdarna inom pastoratet. Vi utför plantering och skötsel av gravplatserna på uppdrag av gravrättsinnehavare och kan ofta hjälpa till med olika praktiska saker som du vill ha ordnat på kyrkogårdarna. Vid frågor kring gravar, skötsel osv kontakta gärna vår kyrkogårdsexpedition. 

Här kan du läsa mer om vad för typ av skötsel vi har att erbjuda samt priser.

Gravplatser utan ägare

De gravplatser som berörs är försedda med en skylt med uppmaning att kontakta församlingens expedition alternativt Återtagen av kyrkoförvaltningen/Ägs och vårdas av kyrkoförvaltningen.

Detta gäller på alla kyrkogårdar inom Tanums pastorat, det vill säga kyrkogårdar i Tanum, Naverstad, Mo, Lur, Kville, Fjällbacka, Svenneby nya, Svenneby gamla, Bottna, Grebbestad, Havstenssund, Lur och Resö. 

Du som vill veta om denna information rör dig eller om du är antecknad som gravrättsinnehavare ska kontakta vår kyrkogårdsexpedition. 

KYRKOGÅRDSEXPEDITIONEN

Telefon: 0525-640 50
Telefontid är måndag och onsdag kl 09.00 - 12.00
E-post: tanums.pastorat@svenskakyrkan.se

Vaktmästare

Här hittar du uppgifter för kontakt

Kyrkor & kyrkogårdar

Här finner du alla våra kyrkor och information kring vår kyrkogårdsförvaltning.

Dop, vigsel, begravning, konfirmation

Här kan du läsa vad som gäller kring förrättningar i Tanums pastorat.