Dop, vigsel, begravning, konfirmation

Här kan du läsa vad som gäller kring förrättningar i Tanums pastorat. 

Dop

Praktisk information och bokning

Vigsel

Praktisk information och bokning

Begravning

Praktisk information

Konfirmation

Här kan du läsa om undervisningen vi bedriver i pastoratet

Har du ytterligare frågar är du välkommen att kontakta pastorsexpeditionen!

PASTORSEXPEDITIONEN

Epost: tanums.pastorat@svenskakyrkan.se

Telefon: 0525-640 00

Telefontid är måndag, onsdag, fredag kl 09.00 - 12.00

Besöksadress: Kvillevägen 4, 457 32 Tanumshede

 

 

Konfirmation

Här kan du läsa om undervisningen vi bedriver i pastoratet

Själavård & diakoni

Information kring själavårdsamtal, leva-vidare grupper och vår diakonala verksamhet.

Personal & kontakt

Här hittar du uppgifter för kontakt med all vår personal i pastoratet.