Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Stenkumla församling Besöks- och postadress: Stenkumla församling, Vibble gård, 62259 Visby Telefon: +46(498)262055 E-post till Stenkumla församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Stenkumla församling

Välkomna till oss! Stenkumla församling består av Stenkumla, Träkumla och Västerhejde socknar med kyrkor och Vibble kapell. Vi är cirka 2300 medlemmar. Vi inbjuder till mässor och gudstjänster. Här finns många verksamheter för barn och vuxna. Aktiviteter som musiklekis, barngrupper, konfirmander, barnkör och vuxenkör, musikgrupp, syföreningar, soppluncher och trivselsamlingar

Stenkumla församling söker
KYRKOHERDE & VAKTMÄSTARE

Välkommen till en aktiv och växande församling där gudstjänstfirarna blir fler och fler. Vi satsar på barn, unga, familjer, konfirmandverksamhet och körverksamheten som blomstrar. Här får du tjänstgöra i tre vackra medeltidskyrkor och i ett nyligen utbyggt kapell i Visbyförorten Vibble.

Kyrkoherde

Vi söker dig som gläds åt en rik liturgi och som vill leda en församling med mycket musik och många gudstjänster. Meriterande är om du har erfarenhet från tidigare kyrkoherdetjänst. 
Stenkumla församling ligger några kilometer söder om Visby

Sista ansökningsdag är den 1 november och intervjuer är planerade till den 12 och 13 november.
Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan skickas till
Stenkumla pastorsexpedition, Vibble gård Drejaregatan 1, 622 59  VISBY

E-post stenkumla.forsamling@svenskakyrkan.se

För mer information
kontakta kyrkorådets ordförande Ylva Andersson 070-656 05 40
eller tf kyrkoherde Tomas Angerud 070-326 40 08.

Vaktmästare på 85%

  • Tillhöra Svenska kyrkan

  • Ha körkort för bil

  • Inre och yttre tjänstgöring

  • Tillträde enligt överenskommelse

Sista ansökningsdag är den 1 november och intervjuer är planerade till 12 och 13 november.

Ansökan skickas till
Stenkumla pastorsexpedition, Vibble gård Drejaregatan 1, 622 59  VISBY

E-post stenkumla.forsamling@svenskakyrkan.se

Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet

Denna söndags bildtecken visar jorden med två människor som håller varandra i hand. Denna är en bild som hör samman med kyrkans internationella arbete. Symboliskt framställs hur kristen tro leder till solidaritet och sammanhållning över alla gränser. Som tecken på hur människan mätt upp jorden, men hur Gud med sin kärlek är med i allt och håller samman allt, bildar ekvatorn och nord-syd-axeln är ett kors.

Tema

Samhällsansvar

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Jeremia kapitel 29, vers 4 - 7

”Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de deporterade som han fört bort från Jerusalem till Babylonien: Bygg er hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät frukten från dem. Ta er hustrur och avla söner och döttrar, ta hustrur åt era söner och ge era döttrar åt män, så att de föder söner och döttrar. Bli flera där, inte färre! Gör allt för att den stad jag har deporterat er till skall blomstra, och be till Herren för den. Ty dess välgång är er välgång.

Epistel

Till de kristna i Rom kapitel 13, vers 7 - 10

Ge alla vad ni är skyldiga dem, åt var och en det han skall ha: skatt, tullar, respekt, vördnad. Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Ty den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. Buden 'Du skall inte begå äktenskapsbrott', 'Du skall inte dräpa', 'Du skall inte stjäla', 'Du skall inte ha begär' och alla andra bud sammanfattas ju i ordet: 'Du skall älska din nästa som dig själv.' Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet.

Evangelium

Evangeliet enligt Matteus kapitel 22, vers 15 - 22

Då gick fariseerna bort och kom överens om att försöka få fast honom för något han sade. De lät sina lärjungar och några av Herodes anhängare söka upp honom och säga: ”Mästare, vi vet att du är uppriktig och verkligen lär oss Guds väg. Du faller inte undan för någon och ser inte till personen. Säg oss vad du anser: är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren?” Jesus märkte deras onda avsikt och sade: ”Hycklare, varför vill ni sätta mig på prov? Visa mig ett mynt som man betalar skatt med.” De räckte honom en denar, och han frågade: ”Vems bild och namn är det här?” — ”Kejsarens”, svarade de. Då sade han till dem: ”Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud.” När de hörde detta blev de häpna. De lät honom vara och gick sin väg.

Psaltaren

Psaltaren kapitel 40, vers 14 - 18

Jag ber dig, Herre, befria mig! Herre, skynda till min hjälp! Skam och smälek må drabba alla som vill beröva mig livet. Låt dem vika tillbaka med vanära, de som vill mig ont. Må de rysa av skam, de som nu skrattar hånfullt åt mig. Men alla som kommer till dig skall jubla av glädje över dig. De som längtar efter din hjälp skall alltid säga: ”Herren är stor.” Jag är betryckt och fattig. Herre, skynda till mig! Min hjälp och min räddare är du. Min Gud, dröj inte!