Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stenkumla församling

Välkomna till oss! Stenkumla församling består av Stenkumla, Träkumla och Västerhejde socknar med kyrkor och Vibble kapell. Vi är cirka 2300 medlemmar. Vi inbjuder till mässor och gudstjänster. Här finns många verksamheter för barn och vuxna. Aktiviteter som musiklekis, barngrupper, konfirmander, barnkör och vuxenkör, musikgrupp, syföreningar, soppluncher och trivselsamlingar

VÄLKOMMEN SOM KOMMINISTER TILL STENKUMLA FÖRSAMLING OCH ESKELHEMs PASTORAT!

Vår komminister sedan många år flyttar till fastlandet och därför söker nu Stenkumla församling och Eskelhems pastorat en allroundkomminister. Här finner du ett sammanhang med god arbetsmiljö och fina samarbetsinriktade medarbetare. Vi har bredd i gudstjänstlivet med söndagens högmässa i centrum. Du blir anställd på heltid i Stenkumla församling och hyrs ut på 50% till grannpastoratet Eskelhem, där du kommer att vara ansvarig för konfirmanderna, fira gudstjänster och kyrkliga handlingar. Även i Stenkumla församling kommer du att vara ansvarig för konfirmanderna och ungdomsgruppen. Utöver detta ingår sedvanliga arbetsuppgifter, därför får du gärna vara ”allround” men du får gärna brinna för just konfirmander och ungdomar men gärna också liturgi och förkunnelse. Det finns möjlighet att bo i någon av våra två fina prästgårdar.

Läs mer om församlingarna:
https://www.svenskakyrkan.se/stenkumla
https://www.svenskakyrkan.se/eskelhem


Välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag är 31 mars och intervjuer är planerade till 16 april. I din ansökan vill vi se personligt brev, CV och prästbrev. Skicka din ansökan till:

Stenkumla församling
Vibble gård, Drejaregatan 1
622 59 Visby

Eller maila: stenkumla.forsamling@svenskakyrkan.se


Frågor? Kontakta Andréa Bogren, kyrkoherde i Stenkumla församling: 0709-399116 (semester 13-28 mars) Monika May, kyrkoherde i Eskelhems pastorat 070-4976869.

Sexagesima eller reformationsdagen

Sexagesima (latin ’den sextionde’) eller Reformationsdagen betecknar andra söndagen i förfastan.

Tema

Det levande ordet

Liturgisk färg

Violett eller blå

Altardekoration

På altaret ställer vi blå eller violetta blommor och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Psaltaren kapitel 119, vers 129-135

Underbara är dina lagbud, därför lyder jag dem. När dina ord öppnar sig ger de ljus, åt de oerfarna ger de förstånd. Jag lyssnar begärligt, med öppen mun, ty jag längtar efter dina bud. Vänd dig till mig och visa mig nåd, som du gör med dem som älskar ditt namn. Led mina steg, som du har lovat, låt ingen ondska få makt över mig. Befria mig från människors förtryck, så att jag kan följa dina befallningar. Låt ditt ansikte lysa över din tjänare och lär mig dina stadgar.

Epistel

Romarbrevet kapitel 10, vers 13-17

Var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad. Men hur skall de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur skall de kunna tro på den som de inte har hört? Hur skall de kunna höra utan att någon förkunnar? Hur kan någon förkunna utan att vara utsänd? Det står skrivet: Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting. Men alla lyssnade inte till budskapet. Ty Jesaja säger: Herre, vem satte tro till det vi förkunnade? Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord.

Evangelium

Evangelium enligt Johannes kapitel 7, vers 40-52

Några i hopen som hörde detta sade: ”Han måste vara Profeten”, och några sade: ”Han är Messias.” Men andra sade: ”Inte kommer väl Messias från Galileen? Säger inte skriften att Messias skall vara av Davids ätt och komma från Betlehem, byn där David bodde?” Så blev hopen oenig om honom. 44Några ville gripa honom, men ingen lyfte sin hand mot honom. När deras folk kom tillbaka frågade översteprästerna och fariseerna: ”Varför har ni inte tagit hit honom?” De svarade: ”Aldrig har någon människa talat som han.” Då sade fariseerna till dem: ”Har ni också blivit vilseledda? Finns det någon i rådet eller bland fariseerna som tror på honom? Men den stora hopen, som inte kan lagen, den är förtappad.” Nikodemos, som själv satt i rådet och som tidigare hade sökt upp Jesus, sade: ”Inte dömer väl vår lag någon utan att man först har hört honom och tagit reda på vad han gör?” De svarade: ”Är kanske du också från Galileen? Se efter i skriften, så skall du finna att ingen profet kommer från Galileen.”

Psaltaren

Psaltaren kapitel 33, vers 4 - 9

Herrens ord är att lita på, han handlar alltid trofast. Rätt och rättfärdighet älskar han, Herrens kärlek fyller hela jorden. Genom Herrens ord blev himlen till och rymdens här på hans befallning. Som i en lägel samlade han havet och lade djupens vatten i säkert förvar. Må hela jorden bäva inför Herren, alla som bor där frukta honom. Han talade och allt blev till, han befallde och det skedde.