Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Stenkumla församling Besöks- och postadress: Stenkumla församling, Vibble gård, 62259 Visby Telefon: +46(498)262055 E-post till Stenkumla församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Stenkumla församling

Välkomna till oss! Stenkumla församling består av Stenkumla, Träkumla och Västerhejde socknar med kyrkor och Vibble kapell. Vi är cirka 2300 medlemmar. Vi inbjuder till mässor och gudstjänster. Här finns många verksamheter för barn och vuxna. Aktiviteter som musiklekis, barngrupper, konfirmander, barnkör och vuxenkör, musikgrupp, syföreningar, soppluncher och trivselsamlingar

Vi söker en ny kyrkoherde

Stenkumla församling söker

KYRKOHERDE (100%) tillsvidare

 

Stenkumla församling gränsar till Visby och ligger söder om staden. Församlingen omfattar socknarna Stenkumla, Träkumla och Västerhejde, med sina sockenkyrkor från 1200-talet. I Västerhejde ligger samhället Vibble där församlingshemmet Vibble gård är beläget med det nyligen tillbyggda Vibble kapell med tillhörande församlingsexpedition. Vibble är beläget några kilometer söder om Visby och uppfattas av många som en förort till Visby. I församlingen bor ca 3300 människor, varav ca 65% är kyrkotillhöriga. I Västerhejde finns låg- och mellanstadieskola, som flera gånger årligen besöker kyrkan, bland annat för julavslutning och påsksamling.

Församlingslivet har de senaste åren präglas av att antalet gudstjänstbesökare har ökat samt att deltagarna i församlingens barn- konfirmand- och ungdomsarbete blivit fler.

Personalen består idag, förutom kyrkoherde av komminister, diakon, församlingspedagog, kantor kanslist (som också är kantor 50%), församlingsvärdinna och två klockare.

I församlingen finns flera körer och de medverkar gärna i våra gudstjänster och lovsångskvällar.

Vid de stora kyrkliga högtiderna har barn- och vuxenkörer sjungit tillsammans i de stora festmässorna.

På onsdagsmornarna firas morgonmässa i Vibble kapell, som utöver personalen samlar en större grupp deltagare. Efter morgonmässan serveras förmiddagsfika och på torsdagar serveras ”kyrksoppa”.

På Vibble gård inbjuds till en rik verksamhet bestående av öppen förskola, verksamhet för skolbarn med körinriktning, konfirmander, ungdomsgrupp, kyrkokören Cantus och musikensemblen Musikglädje.

Församlingen har uppfattat sin diakonala uppgift som att möta ensamhet bland äldre. Detta sker genom uppsökande verksamhet, men också att inbjuda till gemenskapssamlingar i församlingens regi.

Kyrkoherden erbjuds att bebo Stenkumla prästgård i den vackra kyrkomiljön invid Stenkumla kyrka. Den lantliga och  natursköna miljön kan sägas kompletteras av närheten till staden med dess rika kulturutbud.

Församlingens förtroendevalda har kraftfullt motsatt sig alla propåer om sammanslagning med andra pastorat. Däremot har vi ett nära samarbete med grannpastoratet Eskelhem med vilka vi delar komminister och vi samverkar också med konfirmand- och ungdomsarbeten.

Stenkumla församling tillhör Medeltredingens kontrakt och präster och diakoner på mellersta Gotland möts varje månad. Med Visby stift och medarbetarna på stiftskansliet har församlingen ett gott samarbete. En av stiftets ekonomer sköter församlingens ekonomihantering och stiftet bistår församlingen i löneadministration. Stiftet inbjuder regelbundet till teologiska seminarier och till olika utbildningar för de olika kategorierna av medarbetare i församlingen. Församlingen har också tagit emot prästpraktikant och pastorsadjunkt som stiftet sänt till oss.

 

Sista ansökningsdag är den 20 september 2018 och intervjuer kommer att hållas den 1 och 2 oktober.

Tillträde enligt överenskommelse.

För mer information kontakta kyrkorådets ordförande Ylva Andersson 070-6560540 eller tf kyrkoherde Tomas Angerud 070-3264008.

 

Sänd din ansökan till:

Kyrkorådet, Stenkumla församling

Vibble gård, Drejaregatan 1

622 59 Visby

0498-262055

E-post stenkumlaforsamling@svenskakyrkan.se

Sjuttonde söndagen efter trefaldighet

Tema

Rik inför Gud

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Andra Moseboken kapitel 32, vers 1 - 4, 30-35

När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget samlades de kring Aron och sade till honom: ”Gör oss en gud som kan gå framför oss! Vi vet inte vart den där Mose har tagit vägen, han som förde oss ut ur Egypten.” Aron svarade dem: ”Ta guldringarna ur öronen på era hustrur, era söner och era döttrar och kom hit med dem!” Då tog alla av sig guldringarna som de hade i öronen och lämnade dem till Aron. Han tog emot guldet av dem och knöt in det i en kappa. Sedan gjorde han en gjuten tjurkalv av guldet. Då ropade de: ”Detta, Israel, är din Gud, som har fört dig ut ur Egypten.” Nästa dag sade Mose till folket: ”Ni har begått en svår synd. Nu skall jag gå upp till Herren och försöka vinna försoning för er synd.” Och Mose gick tillbaka till Herren och sade: ”Detta folk har begått en svår synd, de har gjort sig en gud av guld. Om du ändå ville förlåta deras synd! Utplåna annars mitt namn ur din bok!” Herren svarade Mose: ”Den som har syndat mot mig skall jag utplåna ur min bok. Gå nu och led folket dit jag har sagt dig! Min ängel skall gå framför dig. Men den dag kommer då jag skall gå till rätta med dem för deras synd.” Så straffade Herren folket för att de hade gjort kalven, den som Aron gjorde.

Epistel

Johannes första brev kapitel 2, vers 15 - 17

Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt.

Evangelium

Evangeliet enligt Matteus kapitel 6, vers 19 - 24

Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus, men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

Psaltaren

Psaltaren kapitel 49, vers 6 - 12

Varför skulle jag frukta i olyckans tid, då bedragares ondska omger mig? De litar till sina ägodelar och skryter med sin rikedom. Men ingen kan köpa sig fri och betala lösen till Gud. Att köpa sig fri är dyrt, man kan aldrig betala priset för att få leva evigt och inte läggas i graven. Man ser att de visa dör, med dåren och narren går de bort och lämnar sin egendom åt andra. Graven blir deras hem för evigt, deras boning för alla tider, fast de haft jordagods i sin ägo.