Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Stenkumla församling Besöks- och postadress: Stenkumla församling, Vibble gård, 62259 Visby Telefon: +46(498)262055 E-post till Stenkumla församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Stenkumla församling

Välkomna till oss! Stenkumla församling består av Stenkumla, Träkumla och Västerhejde socknar med kyrkor och Vibble kapell. Vi är cirka 2300 medlemmar. Vi inbjuder till mässor och gudstjänster. Här finns många verksamheter för barn och vuxna. Aktiviteter som musiklekis, barngrupper, konfirmander, barnkör och vuxenkör, musikgrupp, syföreningar, soppluncher och trivselsamlingar

Stenkumla församling söker
KYRKOHERDE & VAKTMÄSTARE

Välkommen till en aktiv och växande församling där gudstjänstfirarna blir fler och fler. Vi satsar på barn, unga, familjer, konfirmandverksamhet och körverksamheten som blomstrar. Här får du tjänstgöra i tre vackra medeltidskyrkor och i ett nyligen utbyggt kapell i Visbyförorten Vibble.

Kyrkoherde

Vi söker dig som gläds åt en rik liturgi och som vill leda en församling med mycket musik och många gudstjänster. Meriterande är om du har erfarenhet från tidigare kyrkoherdetjänst. 
Stenkumla församling ligger några kilometer söder om Visby

Sista ansökningsdag är den 1 november och intervjuer är planerade till den 12 och 13 november.
Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan skickas till
Stenkumla pastorsexpedition, Vibble gård Drejaregatan 1, 622 59  VISBY

E-post stenkumla.forsamling@svenskakyrkan.se

För mer information
kontakta kyrkorådets ordförande Ylva Andersson 070-656 05 40
eller tf kyrkoherde Tomas Angerud 070-326 40 08.

Vaktmästare på 85%

  • Tillhöra Svenska kyrkan

  • Ha körkort för bil

  • Inre och yttre tjänstgöring

  • Tillträde enligt överenskommelse

Sista ansökningsdag är den 1 november och intervjuer är planerade till 12 och 13 november.

Ansökan skickas till
Stenkumla pastorsexpedition, Vibble gård Drejaregatan 1, 622 59  VISBY

E-post stenkumla.forsamling@svenskakyrkan.se

Tredje söndagen i advent

Den tredje adventssöndagen berättar om Johannes döparen. Han som var kusin till Jesus och förberedde folket på att något nytt skulle komma.

Tema

Bana väg för Herren

Liturgisk färg

Violett eller blå

Altardekoration

På altaret ställer vi violetta blommor och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Malaki kapitel 4, vers 4 - 6

Glöm aldrig den lag som jag gav min tjänare Mose på Horeb, med stadgar och bud för hela Israel. Se, jag sänder profeten Elia till er innan Herrens stora och fruktansvärda dag kommer. Han skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna, så att jag inte viger landet åt förintelse då jag kommer.

Epistel

Petrus andra brev kapitel 1, vers 19 - 21

Nu kan vi ännu mer lita på profetorden. Dem bör ni låta lysa för er som en lampa i ett mörkt rum, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Och framför allt skall ni tänka på att man aldrig kan tyda en profetia i skriften på egen hand. Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja, utan drivna av helig ande har människor talat ord från Gud.

Evangelium

Evangeliet enligt Matteus kapitel 11, vers 12 - 19

Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram, och somliga söker rycka till sig det med våld. Ty ända till Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt varit förutsägelser. Ni må tro det eller inte, han är Elia som skulle komma. Hör, du som har öron. Vad skall jag jämföra detta släkte med? De liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn: ’Vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger, men ni ville inte klaga.’ Johannes kom, och han varken äter eller dricker, och då säger man: ’Han är besatt.’ Människosonen kom, och han äter och dricker, och då säger man: ’Se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare.’ Men Vishetens gärningar har gett Visheten rätt.”

Psaltaren

Psaltaren kapitel 146, vers 3 - 9

Lita aldrig på mäktiga män, människor som ingen hjälp kan ge. De ger upp andan och blir jord igen, då går deras planer om intet. Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud och sätter sitt hopp till Herren, sin Gud. Han som har gjort himmel och jord och hav och allt vad som finns i dem, han sviker aldrig sina löften. Han ger de förtryckta deras rätt, han ger de svältande bröd. Herren befriar de fångna, Herren öppnar blinda ögon, Herren rätar krökta ryggar, Herren älskar de trogna, Herren ger främlingar skydd, stöder faderlösa och änkor men korsar de ondas planer.