Stenkumla församling

Prata med oss

Kontakt

Stenkumla församling Besöksadress: Stenkumla församling, Vibble gård, 62259 Visby Telefon: +46(498)262055 E-post till Stenkumla församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Stenkumla församling

Välkomna till oss! Stenkumla församling består av Stenkumla, Träkumla och Västerhejde socknar med kyrkor och Vibble kapell. Vi är cirka 2300 medlemmar. Vi inbjuder till mässor och gudstjänster. Här finns många verksamheter för barn och vuxna. Aktiviteter som musiklekis, barngrupper, konfirmander, barnkör och vuxenkör, musikgrupp, syföreningar, soppluncher och trivselsamlingar

Välkomna att deltaga i våra gudstjänster och aktiviteter.

Gudstjänster och aktiviteter

Välkomna att deltaga i våra gudstjänster och aktiviteter.

Välkommen att delta i våra musikverksamheter!

Musik och körer

Välkommen att delta i våra musikverksamheter!

Det finns många tillfällen att mötas i församling

Gemenskap och trivsel

Det finns många tillfällen att mötas i församling

Gruppen musikglädje är en amatörer som musicerar efter bästa förmåga. Här finns plats för alla. Vi träffas onsdagar kl 19-21. Ledare är Kerstin Gahne.

"Musikglädje" sjunger och spelar för att det är så roligt

Gruppen musikglädje är en amatörer som musicerar efter bästa förmåga. Här finns plats för alla. Vi träffas onsdagar kl 19-21. Ledare är Kerstin Gahne.

Allt detta vill vi göra. Klicka här för att läsa om målen för vårt arbete i församlingsinstruktionerna.

Församlingsinstruktioner

Allt detta vill vi göra. Klicka här för att läsa om målen för vårt arbete i församlingsinstruktionerna.

Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan. Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Man behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot.

Dop

Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan. Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Man behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot.

Välkommen att bli konfirmand hos oss

Konfirmation

Välkommen att bli konfirmand hos oss

Välkomna att vigas i någon av församlingens kyrkor!

Vigsel / Bröllop

Välkomna att vigas i någon av församlingens kyrkor!

Musiklekis äger  rum tisdagar kl 9 - 11:30.  Det är glada timmar, barn och vuxna pysslar, leker, sjunger, rör sig  och fikar. För vuxna med barn 0-5 år. En liten andaktsstund ingår. Höstterminen börjar vecka 36 i september.

Musiklekis

Musiklekis äger rum tisdagar kl 9 - 11:30. Det är glada timmar, barn och vuxna pysslar, leker, sjunger, rör sig och fikar. För vuxna med barn 0-5 år. En liten andaktsstund ingår. Höstterminen börjar vecka 36 i september.

Församlingens kyrkogårdar finns vid Stenkumla, Träkumla och Västerhejde kyrkor.

Begravning och kyrkogårdarna

Församlingens kyrkogårdar finns vid Stenkumla, Träkumla och Västerhejde kyrkor.

Kyrkorna är öppna i samband med gudstjänst. Du kan också kontakta klockarna för besök  Under sommarmånaderna är kyrkorna öppna dagligen mellan kl 9-17.

Kyrkorna

Kyrkorna är öppna i samband med gudstjänst. Du kan också kontakta klockarna för besök Under sommarmånaderna är kyrkorna öppna dagligen mellan kl 9-17.

Min väg till Gud förde mig hit idag. Det var tur det, för annars hade jag fastnat i en kurva utan sikt. Men för mig är det ännu viktigare att veta att jag inte är ensam på vägen. Gud bygger den, och underhåller den, tillsammans med mig.
Läs Charlotte Frycklunds tankar inför helgen.

Tankar inför helgen

Min väg till Gud förde mig hit idag. Det var tur det, för annars hade jag fastnat i en kurva utan sikt. Men för mig är det ännu viktigare att veta att jag inte är ensam på vägen. Gud bygger den, och underhåller den, tillsammans med mig. Läs Charlotte Frycklunds tankar inför helgen.

Fjärde söndagen i advent

Den fjärde adventssöndagen berättar om Maria. Hon som får uppdraget av ängeln Gabriel att föda Jesus. Trots att hon var kvinna, fattig, ogift och alldeles vanlig väljer Gud henne och lovar att vara hos henne. Och hon sjunger sin sång till livet och Gud.

Tema

Herrens moder

Liturgisk färg

Violett eller blå

Altardekoration

På altaret ställer vi vita blommor och vi tänder fyra ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Jesaja kapitel 40, vers 9 - 11

Gå upp på ett högt berg med ditt glädjebud, Sion, ropa ut ditt glädjebud med hög röst, Jerusalem. Ropa, var inte rädd, säg till Judas städer: Er Gud kommer! Herren Gud kommer i all sin styrka, han härskar med mäktig arm. Sin segerlön har han med sig, de han vunnit går framför honom. Som en herde vallar han sin hjord. Han tar upp lammen i sin famn och bär dem i sina armar, han driver tackorna varligt.

Epistel

Till de kristna i Rom kapitel 10, vers 4 - 8

Kristus är slutet på lagen, så att var och en som tror kan bli rättfärdig. Ty om den rättfärdighet som lagen ger skriver Mose: 'Den människa som håller buden skall leva genom dem.' Men den rättfärdighet som tron ger säger: 'Fråga inte i ditt hjärta: Vem skall stiga upp till himlen?' det vill säga för att hämta ner Kristus eller: 'Vem skall stiga ner i avgrunden?' det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då? 'Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta' det vill säga trons ord, det som vi förkunnar.

Evangelium

Evangeliet enligt Lukas kapitel 1, vers 46 - 55

Då sade Maria: ”Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare: han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig: stora ting låter den Mäktige ske med mig, hans namn är heligt, och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm, han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder: att förbarma sig över Abraham och hans barn, till evig tid.” Maria stannade hos henne omkring tre månader och återvände sedan hem.

Psaltaren

Psaltaren kapitel 145, vers 8 - 13

Nådig och barmhärtig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek. Herren är god mot alla, barmhärtig mot allt han har skapat. Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna skall lovsjunga dig. De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft, så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Ditt rike står i alla tider, ditt välde från släkte till släkte. Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör.