Stenkumla församling

Prata med oss

Kontakt

Stenkumla församling Besöksadress: Stenkumla församling, Vibble gård, 62259 Visby Telefon: +46(498)262055 E-post till Stenkumla församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Stenkumla församling

Välkomna till oss! Stenkumla församling består av Stenkumla, Träkumla och Västerhejde socknar med kyrkor och Vibble kapell. Vi är cirka 2300 medlemmar. Vi inbjuder till mässor och gudstjänster. Här finns många verksamheter för barn och vuxna. Aktiviteter som musiklekis, barngrupper, konfirmander, barnkör och vuxenkör, musikgrupp, syföreningar, soppluncher och trivselsamlingar

Välkomna att deltaga i våra gudstjänster och aktiviteter.

Gudstjänster och aktiviteter

Välkomna att deltaga i våra gudstjänster och aktiviteter.

Ansvarsfull, självständig lagspelare som är serviceinriktad.
Klicka här för att läsa mer!

Vi söker klockare/kyrkvaktmästare 100%

Ansvarsfull, självständig lagspelare som är serviceinriktad. Klicka här för att läsa mer!

Välkommen att delta i våra musikverksamheter!

Musik och körer

Välkommen att delta i våra musikverksamheter!

Det finns många tillfällen att mötas i församling

Gemenskap och trivsel

Det finns många tillfällen att mötas i församling

Gruppen musikglädje är en amatörer som musicerar efter bästa förmåga. Här finns plats för alla. Vi träffas onsdagar kl 19-21. Ledare är Kerstin Gahne.

"Musikglädje" sjunger och spelar för att det är så roligt

Gruppen musikglädje är en amatörer som musicerar efter bästa förmåga. Här finns plats för alla. Vi träffas onsdagar kl 19-21. Ledare är Kerstin Gahne.

Allt detta vill vi göra. Klicka här för att läsa om målen för vårt arbete i församlingsinstruktionerna.

Församlingsinstruktioner

Allt detta vill vi göra. Klicka här för att läsa om målen för vårt arbete i församlingsinstruktionerna.

Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan. Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Man behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot.

Dop

Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan. Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Man behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot.

Välkommen att bli konfirmand hos oss

Konfirmation

Välkommen att bli konfirmand hos oss

Välkomna att vigas i någon av församlingens kyrkor!

Vigsel / Bröllop

Välkomna att vigas i någon av församlingens kyrkor!

Musiklekis äger  rum tisdagar kl 9 - 11:30.  Det är glada timmar, barn och vuxna pysslar, leker, sjunger, rör sig  och fikar. För vuxna med barn 0-5 år. En liten andaktsstund ingår. Höstterminen börjar vecka 36 i september.

Musiklekis

Musiklekis äger rum tisdagar kl 9 - 11:30. Det är glada timmar, barn och vuxna pysslar, leker, sjunger, rör sig och fikar. För vuxna med barn 0-5 år. En liten andaktsstund ingår. Höstterminen börjar vecka 36 i september.

Församlingens kyrkogårdar finns vid Stenkumla, Träkumla och Västerhejde kyrkor.

Begravning och kyrkogårdarna

Församlingens kyrkogårdar finns vid Stenkumla, Träkumla och Västerhejde kyrkor.

Kyrkorna är öppna i samband med gudstjänst. Du kan också kontakta klockarna för besök  Under sommarmånaderna är kyrkorna öppna dagligen mellan kl 9-17.

Kyrkorna

Kyrkorna är öppna i samband med gudstjänst. Du kan också kontakta klockarna för besök Under sommarmånaderna är kyrkorna öppna dagligen mellan kl 9-17.

"Ah, den här texten. Den här texten, vänner. Berättelsen om den lame mannen som av sina vänner sänks ner genom ett hål i taket för att få komma till Jesus, den är kyrka för mig, och jag ska förklara hur jag menar". Läs Maria Bergius Tankar inför helgen.

Tankar inför helgen

"Ah, den här texten. Den här texten, vänner. Berättelsen om den lame mannen som av sina vänner sänks ner genom ett hål i taket för att få komma till Jesus, den är kyrka för mig, och jag ska förklara hur jag menar". Läs Maria Bergius Tankar inför helgen.

Nittonde söndagen efter trefaldighet

Tema

Trons kraft

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Josua kapitel 2, vers 1 - 15

Från Shittim sände Josua, Nuns son, ut två män som spejare med uppdrag att se närmare på landet och på Jeriko. De gav sig i väg och kom till en sköka som hette Rachav och låg över i hennes hus. Men när Jerikos kung fick reda på att israelitiska män hade kommit om natten för att utforska landet sände han bud till Rachav: ”Skicka ut männen som kom till ditt hus, de är här för att utforska landet.” Kvinnan gömde de båda männen och svarade: ”Visst kom de hit till mig, men inte vet jag var de var ifrån. När det blev mörkt och porten skulle stängas gick de ut, men jag vet inte vart de gick. Fort efter dem, så hinner ni ifatt dem.” I själva verket hade hon fört männen upp på taket och dolt dem under linhalmen hon hade utbredd där. Kungens män tog upp jakten i riktning mot Jordan, åt vadställena till, och när förföljarna var ute stängdes porten. Innan männen lagt sig att sova gick Rachav upp till dem på taket. Hon sade: ”Jag vet att Herren har gett landet åt er, skräck för er har fallit över oss, och modet sviker alla som bor i landet. Vi har ju hört hur Herren lät Sävhavets vatten torka bort inför er när ni drog ut ur Egypten och hur ni gjorde med de två amoreiska kungarna på andra sidan Jordan, Sichon och Og, som ni vigde åt förintelse. När vi fick höra det rann vårt mod bort, och vi kände oss maktlösa inför er. Ty Herren, er Gud, är Gud uppe i himlen och nere på jorden. Men nu har jag visat godhet mot er, så svär vid Herren att ni skall visa godhet mot min familj. Ge mig ett tecken på er trohet: låt min far, min mor, mina bröder och systrar och alla deras anhöriga behålla livet och slippa dö.” Männen svarade: ”Vi borgar för er med våra liv, men du får inte förråda oss! När Herren ger oss landet skall vi visa dig godhet och trohet.” Hon firade ner männen från fönstret med ett rep, ty hennes hus låg i stadsmuren, hon bodde inne i själva muren.

Epistel

Till hebreerna kapitel 11, vers 29 - 33

I tro tågade folket genom Röda havet som på torra land, men när egypterna försökte dränktes de. Genom tron föll Jerikos murar sedan man hade gått runt dem i sju dagar. Genom tron undgick skökan Rachav att dödas tillsammans med dem som vägrade tro, ty hon hade tagit emot spejarna som vänner. Behöver jag säga mer? Tiden räcker inte till för att jag skall kunna berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta, om David och Samuel och om profeterna. Genom sin tro kunde de besegra kungariken, utöva rättfärdighet och få löftena uppfyllda. De kunde täppa till lejonens gap,

Evangelium

Evangeliet enligt Markus kapitel 2, vers 1 - 12

Några dagar senare kom han tillbaka till Kafarnaum och det blev känt att han var hemma. Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre, och han förkunnade ordet för dem. Då kom de dit med en lam som bars av fyra män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sade han till den lame: ”Mitt barn, dina synder är förlåtna.” Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte för sig själva: ”Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud?” Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sade till dem: ”Hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast, att säga till den lame: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Stig upp, ta din bädd och gå? Men för att ni skall veta att Människosonen har makt att förlåta synder här på jorden säger jag dig” — och nu talade han till den lame — ”stig upp, ta din bädd och gå hem.” Och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn, så att de häpnade och prisade Gud och sade: ”Aldrig har vi sett något sådant!”

Psaltaren

Psaltaren kapitel 73, vers 23 - 26

Men nu är jag alltid hos dig, du håller mig vid handen. Du leder mig efter din vilja, du för mig på härlighetens väg. Äger jag dig i himlen önskar jag ingenting på jorden. Min kropp och mitt mod må svika, men jag har Gud, han är min klippa för evigt.