Välkommen till vårens och sommarens Pilgrimsvandringar

Att göra en pilgrimsvandring innebär att man bryter upp från vardagens mönster och ger sig ut på vandring. Under några timmar, en dag eller veckor….

Stenkumla församling inbjuder till dagsvandringar under våren och sommaren 2023 vid dessa tillfällen.

Lördag 20 maj
Lördag 17 juni
Lördag 1 juli
Lördag 19 augusti
Lördagen 16 september
Beräknad vandringstid 9.30 – 15.30
Vandringarna kommer att starta på olika platser på ön. I år tänker vi ha fokus på Östkustleden.
Medtag matsäck! Kläder efter väder!

Vid anmälan meddelas samlingsplats för vandringen. Vi försöker samåka och planera för vandringens längd så att det finns bilar vid vandringens slutpunkt.

Frågor och anmälan till Ansvarig ledare Christina Nimmerfalk
tel: 073-091 93 28 eller via christina.nimmerfalk@svenskakyrkan.se 

Vi lever i en väldigt människocentrerad kultur. När mänsklighetens exploatering av planeten nu också hotar våra egna samhällen börjar vi förstå att ett helt nytt seende behövs. Ett nytt sätt att förhålla sig till allt som lever. Vi kommer nära naturen under våra vandringar och har tid att fundera på vad vi kan göra för att minska klimatförändringarna.

Pilgrimens sju nyckelord som vi bär med oss under dagen.
Långsamheten som får oss att sakta ner i livet.
Friheten att leva utan krav med focus på det nödvändigaste.
Enkelheten som blir självklar när man bara har det man kan bära.
Bekymmerslösheten att ta dagen som den kommer, ett steg i sänder.
Tystnaden som ger frid.
Delandet som bygger gemenskap.
Andligheten som söks i samtal och möten på vägen.

Välkommen med din anmälan om deltagande på vandring!