Musik och körer

Välkommen att delta i våra musikverksamheter!

Kören Cantus är  vår kyrkokör för vuxna. Övar måndagar kl. 19 på Vibble gård.  Linnea Tibell leder körens arbete. Kören välkomnar fler sångare.
.

Barnkörer:

Förskoleklass måndagar 14.30-16.00

Årskurs 1-2 onsdagar 14.30-16.00

Årskurs 3-6  tisdagar 14.30-16.00

Plats: Vibble gård 0498-264308

Linnea Tibell och Maria Engelhardt leder.

Upplysningar: linnea.tibell@svenskakyrkan.se och maria.engelhardt@svenskakyrkan.se 

 

Musiklekis

För barn 0 – 5 år med föräldrar

Tisdagar 9.00 – 11.30

Sång, rytmik, lek och pyssel för de minsta. Linnea Tibell och Maria Engelhardt

"Musikglädje" är en grupp för dem som tycker om att sjunga och/eller spela något instrument. Här strävar vi främst efter musikglädjen  och är bara amatörer, var och en sin nivå. Kerstin Gahne leder. Telefon 26 20 51