En liten pojke hjälper till att hälla vatten i dopfunten. Bakom pojken håller någon en bebis i dopklänning i famnen.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Dop

Vill du låta döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj. Det är också en fin tradition som går långt tillbaka i historien.

Gud lovar sin omsorg genom hela livet

Guds omsorg gäller alla människor och hela skapelsen, men i dopgudstjänsten blir det särskilt tydligt att löftet gäller den som döps. 

I dopet riktas nämligen löftet just till den som vi högt och tydligt nämner vid sitt namn. Löftet att Gud är med alla dagar, vad som än händer i livet.  

När den som döps tar emot dopljuset riktas Jesus ord till personen:  
Jag är världens ljus.  
Den som följer mig ska inte vandra i mörkret  
utan ha livets ljus.  

Johannesevangeliet 8:12 

Dopet blir en kraftkälla

Löftet om Guds omsorg gör dopet till en kraftkälla, för den kärlek som vi själva tog emot i dopet kan vi förmedla vidare. Vi kan bära hopp till de modfällda och göra oss modiga för våra medmänniskors skull. 
 
Den som döps blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan. Tillsammans med alla andra sänds  vi ut för att göra gott i världen och för våra medmänniskor. 

Den kärlek vi själva tog emot i dopet kan vi förmedla vidare. Vi kan bära hopp till de modfällda och göra oss modiga för våra medmänniskors skull. 

Den som döps blir medlem

Den som döps i Svenska kyrkan blir också medlem i just Svenska kyrkan och får ta emot nattvarden. 

Dopet är en helig handling 

Den som döps får vatten öst över sitt huvud. Vattnet är livsviktigt för människan och det är också en symbol för livet och för att växa.  

Alla får döpas – åldern spelar ingen roll

Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Den som döps behöver inte prestera något eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som vi får ta emot.  
 
När det gäller barn – både små barn och ungdomar – är det vårdnadshavarna som bestämmer.  

Dopet och namngivningsceremonier är olika saker 

Ibland förväxlas dopet med en ceremoni för namngivning. Det stämmer inte, men namnet är ändå viktigt vid dopet, eftersom den som döps nämns vid namn.  

Dop i Stenkumla församling

Dop kan firas i våra vackra kyrkor i Stenkumla, Träkumla och Västerhejde samt i Vibble kapell eller annan plats.

Hör av er till pastorsexpeditionen (0498-262055) eller direkt till någon av prästerna för  att boka tid för dopet, och för att mötas och planera dophögtiden, bl a välja vackra psalmer och annan musik.

Vibble gård kan ni boka för dopkalaset. Vi lånar också ut dopdräkt.. Det kostar inget att bli döpt i Svenska kyrkan.

 

Närbild på en hand som tillhör en bebis i dopklänning.
Foto: Albin Hillert/Ikon

Boka dop här

Genom att fylla i det här formuläret med uppgifter bokar ni dop enkelt och smidigt - välkomna med er förfrågan.

Vem skall döpas? Här anger du uppgifter om barnet som skall döpas. Om anmälan gäller flera barn så fyll i ett formulär för varje barn. I fältet övrigt längst ner kan du då ange att de "hör ihop".

Sammankomst efter dopet Vid många dop kommer fler människor än vad familjen kan ta emot i hemmet. Då kan man låna lokal av oss för "dopkaffe". Ange nedan om du önskar låna lokal och skriv också om det är ett krav för att kunna boka dop.

En glad dopfamilj, faddrar och präst står långt fram i kyrkan.

Barndop

Dopet är en vacker tradition som kan samla familj, släkt och vänner. Men det är också en högtidsstund. Alla som är samlade får lyssna till Guds löfte om kärlek och omsorg om barnet.

Prästen håller sin hand på en konfirmands huvud när hon döps.

Att döpas som konfirmand

Om du inte döptes som barn, kan du ändå bli konfirmand. Under konfirmandtiden blir du erbjuden att döpas.

En vuxen man döps.

Att döpas som vuxen

Om du inte blivit döpt som barn kan du döpas som ung eller vuxen.