Närbild på två händer som bläddrar i ett kartotek i en gammaldags arkivlåda.
Foto: Mikaela Fläderblom /Ikon

GDPR

Om församlingens hantering av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen - GDPR

Den 25 maj 2018 trädde den nya Dataskyddsförordningen i kraft, även kallad GDPR. Den nya förordningen gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.
För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att din identitet kan bevisas.

Så här skyddar vi dina personuppgifter som medlem

Om du är medlem i Svenska Kyrkan behandlar vi vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet mellan oss – det involverar att ta ut avgifter, skicka ut relevant information m.m. De uppgifter som behandlas om dig är namn, personnummer, adress och telefonnummer. Uppgifterna raderas ur våra system om du går ur Svenska Kyrkan men kan finnas arkiverade i enlighet med arkivlagen (1990:782).
Om du som medlem får barn kommer ditt barns namn och personnummer att registreras hos oss så att vi kan skicka ut en inbjudan till dop. I ett sådant fall registreras även din egen civilstatus. Om du inte tackar ja till dop raderas dessa uppgifter efter fyra månader. Uppgifterna behandlas med stöd av 19 kap. 8 § i Kyrkoordningen, vilken stadgar att information om möjligheten till dop ska skickas ut till alla medlemmar vars barn är yngre än sex månader.
Vi skickar ut inbjudan att vara med i våra barnkörer.
Vi skickar ut inbjudan till konfirmation till medlemmar det år de fyller fjorton.
Till församlingens jubilarer som fyller 75, 80, 85, 90 eller mer skickar vi ut inbjudan till födelsedagakalas. Till församlingens medlemmar som fyllt 80 eller mer skickar vi en inbjudan till julblommekaffe.
Vi skickar varje år in uppgifter om de som är medlemmar i Svenska Kyrkan till Skatteverket enligt 5 § i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet med ett personligt besök på församlingens expedition. Vill du få ut dina personuppgifter i Excel-format går det också bra.
Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.
Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till oss.
stenkumla.forsamling@svenskakyrkan.se

Dataskyddsombud

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör av dig till vårt dataskyddsombud Josefin Adlertz på Xeeda Ab via e-post dso@xeeda.se eller telefon 08-22 88 40.