Någon tänder ett av ljusen vid en kista.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravning

När en nära dör drabbar det oss på många sätt. Mitt i allt är det också många praktiska frågor som måste beslutas kring. En bra utgångspunkt kan vara att fråga sig vad den avlidne skulle ha önskat. Ibland finns det nedskrivna önskemål att ta hänsyn till. Men allt behöver oftast inte bestämmas direkt, det är inte bråttom.

Som folkbokförd i Sverige har man alltid rätt att bli begravd (gravsatt) och därmed rätt till en grav. Om man inte är medlem i Svenska kyrkan har man däremot inte rätt till en kyrklig begravning. En begravning i Svenska kyrkans ordning ingår i kyrkoavgiften och kostar ingenting när den avlidne tillhört Svenska kyrkan. Eftersom det är den avlidnes önskemål som står i centrum erbjuds inte kyrklig begravning när den avlidne gått ur Svenska kyrkan, annat än i undantagsfall. Kontakta Pastorsexpeditionen för mer information.

 

Kyrklig begravning i Stenkumla församling

Den som dör lämnar oss. Vid en kyrklig begravning lämnar vi den döde till Gud, men behåller alla våra minnen. En kyrklig begravning är en gudstjänst som följer en särskild ordning. Den är inramad av musik och psalmer och om så önskas även solosång. Inför begravningen kontaktar prästen er för ett samtal kring personen som avlidit och om begravningsgudstjänstens innehåll.

I Stenkumla församling försöker vi så långt det är möjligt att tillmötesgå önskemål om veckodag för begravningen. Vi har tre medeltida kyrkor och ett kapell där begravningsgudstjänsten kan vara. Våra präster har lång erfarenhet av att möta människor i sorg och finns tillhands i alla delar av sorgearbetet, både före och efter begravningen. Församlingen har två mycket skickliga musiker som gör sitt yttersta för att uppfylla önskemål om musiken i begravningsgudstjänsten. Det finns ett bårtäcke som man kan få låna för begravningar i våra kyrkor. Ett bårtäcke lägger man på kistan i stället för kistdekoration, man kan därmed också ha en enklare kista. 

Efter begravningen är det vanligt att de som varit där samlas för en stunds gemenskap. Det ger tillfälle att prata och dela med sig av minnen från den döda. Mitt i sorgen kan det ge kraft att se släkt och vänner samlade för ett respektfullt avsked. För många är begravningen en viktig del av sorgearbetet. Man kan få låna Vibble gård för minnestund.  

 

Boka begravning

Om ni tänker anlita en begravningsbyrå är det oftast byrån som kontaktar kyrkan för att boka begravning. Om ni tänker planera begravningen själva är ni välkomna att kontakta pastorsexpeditionen tel. 0498 26 20 55 för att boka begravning.

 

Själaringning 

Själaringning är församlingens sätt att uppmärksamma att en medlem av vår församling har dött. De sörjande inbjuds att komma till kyrkan, tända ljus och lyssna till när kyrkklockorna ringer för den avlidne. Vilken veckodag vi ska ringa sker i samråd med de sörjande men alltid på fasta tider:

Västerhejde kyrka kl. 10.30

Stenkumla kyrka kl. 9.30

Träkumla kyrka kl. 10.00

 

Tacksägelse

Efter ett dödsfall blir anhöriga inbjudna till tacksägelse i kyrkan. Det sker vanligen i den församling där den avlidne var skriven. I tacksägelsen tillkännager församlingen namnet på den avlidne, tänder ett ljus och ber för de sörjande.

 

Gravsättning

Alla har rätt till en gravplats. Alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trossamfund, har rätt till en avgiftsfri gravplats i 25 år. Den avlidnes egen önskan ska så långt möjligt följas vid val av gravplats.

 

Att välja gravplats 

När man ska välja gravplats är det flera frågor att tänka igenom. Det finns många olika möjligheter på de skilda begravningsplatserna. 

Inför val av gravplats är anhöriga/närstående välkomna att kontakta våra klockare, för ytterligare information och för att boka en tid för visning av tillgängliga alternativ.

Det är viktigt att de efterlevande är överens vid val av gravplats. Med respekt för den avlidna ska en gravsättning alltid betraktas som definitiv och gravfriden värnas. Om de efterlevande är tveksamma är det bättre att vänta med gravsättningen än att riskera att det blir fel. Urnan kan förvaras avgiftsfritt hos församlingen upp till ett år.

 

Minnesgudstjänst

I allhelgonahelgen blir anhöriga till dem som avlidit under året inbjudna till en minnesgudstjänst. Det är en stillsam och högtidlig gudstjänst, ofta inramad med musik och ljuständning.

 

Hjälp i sorgen

Begravningen innebär inte något slut på sorgen, kanske snarare en början. Du är alltid välkommen att kontakta  våra präster och vår diakon för hjälp och stöd.

Här kan du läsa mer

En begravningsbukett i form av ett hjärta av röda rosor står framför en kista.

Planera en kyrklig begravning

På den här sidan berättar vi steg för steg om hur du kan vara med och planera för begravningsgudstjänsten – och om det som händer före och efter den.

Begravningsgudstjänsten

I begravningsgudstjänsten skapar psalmerna, musiken och orden gemenskap och delaktighet i gudstjänsten. Här hittar du några exempel. Inför begravningsgudstjänsten kan präst och musiker ge ytterligare förslag.

Kyrkogårdarna och gravar

Församlingens kyrkogårdar finns vid Stenkumla, Träkumla och Västerhejde kyrkor.

Ett barn sitter i en gunga med händerna för ansiktet.

Stötta ett barn i sorg

Det kan vara svårt att veta hur man pratar med barn om döden. Några råd är att använda raka ord, säga som det är och utgå från barnets egna frågor.

Om sorgeprocessen

Sorgen är en process – ett tungt och svårt arbete att ta sig igenom. Men det måste göras. Och även om sorgen inte går över, lär vi oss att leva med den.

Animation där en person lutar sig fram och vinkar till en annan.

Första hjälpen vid sorg

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.