Foto: Krstina Johansson/IKon

Romaklosters pastorat

Välkommen till Romaklosters pastorat som omfattas av församlingarna Dalhem, Vänge, Östergarn, Roma, Björke, Akebäck, Follingbo, Barlingbo, Endre och Hejdeby

Romaklosters pastorsexpedition 

Visbyvägen 33 B plan 2 (samma hus som Bibliotek och Apotek)

Våra telefontider är tis -tor 10-12  Obs! ändrad tid!

Tel.nr 0498-500 31

 

Medlem - så här skyddas dina personuppgifter