Romaklosters pastorat

Välkommen till Romaklosters pastorat som omfattas av församlingarna Dalhem, Vänge, Östergarn, Roma, Björke, Akebäck, Follingbo, Barlingbo, Endre och Hejdeby

OBS! Romaklosters pastorsexpedition har flyttat och finns nu på 

Visbyvägen 33 B plan 2 (samma hus som Bibliotek och Apotek)

Våra telefontider är tis -fre kl.10-14

Tel.nr 0498-500 31

P g a rådande omständigheter är expeditionen inte öppen för besök.

Med anledning av Coronaviruset. Vänligen se våra predikoturer för aktuell information.

 Vi följer rekommendationer från regering, myndigheter och Visby Stift.

Vi uppmanar den som känner sig sjuk eller förkyld att stanna hemma.

Om du har frågor, hör av dej till pastorsexpeditionen 0498-500 31

Du är också välkommen att kontakta någon av oss präster/diakon om du vill prata eller känner oro. Vi kan också förmedla kontakt om du behöver hjälp med att handla eller annat praktiskt.

Rune Olofsson 0498-260718

Mari Jansson 0498-260710

Gunnel Hillås 0498-260715

Sunniva Rettinger 0498-260703

Pernilla Cramnell 0498-260705

Malin Martis  0498-260713, diakon

Jourhavande präst, tel.nr 112 Telefonjouren är öppen alla dagar kl. 17.00-06.00

Jourhavande präst- utökade öppettider

Svenska Kyrkans chatt Chatten är öppen sö-to kl.20.00-24.00

Region Gotland

 Visby Stift

Lite av det som händer i pastoratet i sommar

Medlem - så här skyddas dina personuppgifter