Meny

Romaklosters pastorat

Välkommen till Romaklosters pastorat som omfattas av församlingarna Dalhem, Vänge, Östergarn, Roma, Björke, Akebäck, Follingbo, Barlingbo, Endre och Hejdeby

OBS! Romaklosters pastorsexpedition har flyttat och finns nu på 

Visbyvägen 33 B plan 2 (samma hus som Bibliotek och Apotek)

Våra telefontider är under v. 26-33, onsdagar och torsdagar kl.10-12

Tel.nr 0498-500 31

P g a rådande omständigheter är expeditionen inte öppen för besök.

Med anledning av Coronaviruset

Verksamhet som vi bedömer medför risk för smitta till riskgrupper kommer att ställas in under våren. Detta gäller i nuläget främst öppen verksamhet för äldre. 

Vi följer rekommendationer från regering, myndigheter och Visby Stift.

Vi uppmanar den som känner sig sjuk eller förkyld att stanna hemma.

Om du har frågor, hör av dej till pastorsexpeditionen 0498-500 31

Du är också välkommen att kontakta någon av oss präster om du vill prata eller känner oro. Vi kan också förmedla kontakt om du behöver hjälp med att handla eller annat praktiskt.

Rune Olofsson 0498-260718

Mari Jansson 0498-260710

Gunnel Hillås 0498-260715

Pernilla Cramnell 0498-260705

Jourhavande präst, tel.nr 112

Telefonjouren är öppen alla dagar kl. 17.00-08.00

Svenska Kyrkans chatt

Chatten är öppen sö-to kl.20.00-24.00

 

Kyrkan är öppen

Under dagtid är nu våra kyrkor öppna för besök, ljuständning och egen andakt. Välkommen in!

Information angående Coronavirus, Covid19

Det är ingen nyhet att Coronviruset har kommit till vårt land och även till vår ö. Men hur förhåller vi oss till det i vår kyrkliga verksamhet? Jo, som läget är nu så finns det ingen anledning att inte fira mässa och gudstjäst i våra kyrkor. Däremot så har vi inga andakter på våra äldreboenden, då Regionen har beslutat förbjuda besök där tills situationen är annorlunda(det gäller andakter på Syrengården, Roma och Katthammarsviks äldreboenden).

Gudstjänster och mässor kommer att hållas som utannonserats. När vi skall fira mässa, dvs delar ut nattvard, så kommer prästen att doppa brödet i vinet. Men den som bara vill ta emot brödet, kan mycket väl göra det. Säg bara till vid utdelandet! Och för att citera Biskop Tomas ”Man får ändå del av nattvardens fulla mysterium och nåd”. Bättre att vara försiktig. Du får mer information när du kommer till kyrkan, där vi även kan samtala om situationen. Vi präster kommer givetvis vara extra noga med hygienen under hanterandet och beredandet av nattvardens bröd och vin.

För oss alla gäller att hälsa på håll, ej handslag och liknande. Viktigt med bra handhygien. Vi får alla bidra med det vi kan för att minska smittspridningen, det enda vi skall sprida just nu är sunt förnuft, omtanke och klokskap. Och i övrigt följa myndigheternas rekommendationer.

Välkommen att höra av dig med dina funderingar och välkommen till våra mässor och gudstjänster!

Romaklosters pastorat

Klicka gärna in på länkarna för att läsa information från stiftet och regionen:

Visby Stift

Region Gotland

Välkommen till pilgrimsleden Roma kloster - Dalhem

Bild: Ikon

Pilgrimsleden

Medlem - så här skyddas dina personuppgifter