Gamla kyrkogården

Gamla kyrkogården

 Oskarshamns Gamla kyrkogård ligger centralt placerad i staden intill kyrkan och stadsparken. Kyrkan och kyrkogården ligger skilda åt av en vacker allé. Vid kyrkogårdens ena hörn ligger församlingshemmet.

Kyrkan började byggas 1874 och kyrkogården invigdes 1875. Kyrkogården har en oregelbunden form och består av 8 gravkvarter. Här finns också en hel del äldre grusgravar med påkostade stenarbeten som minner från en annan tidsepok. Här finns urngravkvarter som är anlagda från 1980-talet och framåt för den som är intresserad av en centralt placerad begravningsplats.