Om kyrkogårdsförvaltningen

Här hittar du våra kontaktuppgifter, läser mer om vilket uppdrag Kyrkogårdsförvaltningen i Oskarshamns församling har, om begravningsombud och kyrkogårdsutskottet. Du kan också se om vi har några lediga tjänster för tillfället.

URSÄKTA RÖRAN - SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD

Ett uppdrag från Sveriges riksdag

Kyrkogårdsförvaltningen är huvudman för begravningsverksamheten i Oskarshamns församling. Förvaltningen sköter med respekt och omsorg om kyrkogårdar, begravningskapell och bisättningsutrymme. Här finns också ett modernt krematorium som servar norra delen av Kalmar län. 

Begravningsverksamheten är ett samhällsuppdrag som staten har givit Svenska kyrkans församlingar över hela landet, med undantag för Stockholms och Tranås kommuner. Där har begravningsverksamheten varit kommunal sedan 1800-talet.

Det finns kostnadsfria gravplatser till alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trostillhörighet. Dessa gravplatser finansieras genom en särskild begravningsavgift som alla folkbokförda i Sverige betalar via skatten. 

Begravningsombud i Oskarshamn

Begravningsombudet har till uppgift att företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombudet förordnas av länsstyrelsen för en tid om fyra år (mandattiden följer de kommunala valen). Genom ombudet kontrollerar staten hur huvudmannen fullgör sitt ansvar för samhällsuppgiften begravningsverksamhet.

Begravningsombud Oskarshamns församling är Matti Wahlström 073-550 80 68. 

TJÄNSTER SOM UNDERLÄTTAR

Gravskötsel, plantering, stentvättning, dubbning och förankring av gravstenar är exempel på tjänster som vi erbjuder. Klicka dig vidare på länkarna nedan för att läsa mer.