gravdekorationer saknad

Begravning i Oskarshamn

När en nära anhörig går bort omkullkastas vardagen och mycket förändras. För nära anhöriga uppstår många praktiska frågor som man måste ta ställning till samtidigt som man har en tung sorg att bära. När man som anhörig beslutar om begravningsform och ritual bör den avlidnes eventuella önskningar följas så långt det är möjligt.

Begravningen omfattar olika delar

Bisättning
Innebär att kistan med den avlidne överlämnas på fastställd plats för förvaring inför kommande begravningsceremoni, kremering och gravsättning. Under bisättningstiden kan visning av stoftet ske.

Begravningsakt
Är den ceremoni då stoftet vigs till sista vilan. Begravningsceremonin kan vara religiös eller borgerlig. Akten är inte obligatorisk. Begravningsakt kan ske i församlingskyrka, i kapell på begravningsplatsen, i annan lokal eller annan plats

Begravningsgudstjänsten
Begravningsakten enligt Svenska kyrkans ordning, begravningsgudstjänst, består av psalmsång, musik, griftetal, bibelläsning och bön. Begravningsgudstjänsten kan avslutas med så kallad processionsbärning vid kistgravsättning. Begravningsgudstjänsten är till för Svenska kyrkans medlemmar och utformas av församlingsprästen i nära samråd med de anhöriga. Som regel kontaktar prästen de närmast anhöriga inför begravningen, men de anhöriga får mycket gärna själva ta kontakt med församlingen och den präst som kommer att leda begravningsgudstjänsten.

Kremering
Innebär förbränning av stoftet efter en avliden person. Kremering får bara ske i krematorier enligt Begravningslagen.

Gravsättning
Sker då kistan eller urnan sätts ner i graven eller askan jordas i minneslund eller askgravlund

Begravningsceremoni i Oskarshamn

Läs mer om begravningsceremoni, minnestund, bårtäcke och begravningsgudstjänst.

Begravningsavgift

Läs mer om begravningsavgiften och vad den bekostar.

Oskarshamns krematorium

Läs mer om krematoriet i Oskarshamn