Kyrkogård Vattenkannor

Gravskötsel i Oskarshamn

Gravrättsinnehavarens har ansvaret

Som gravrättsinnehavare är du personligen ansvarig för gravskötseln enligt de bestämmelser som följer med gravbrevet. Detta innebär att du ska sköta eventuell plantering, trimma gräset runt gravstenen, rensa grusgravar, se till att gravstenen är säkert förankrad och att det ser allmänt välvårdat ut. Om en gravplats missköts har kyrkogårdsförvaltningen i förlängningen rätt att återta gravrätten. Läs gärna mer om gravstensäkerhet här. 

Nyheter från och med 1 januari 2018

Enligt begravningslagen får inte begravningsavgiften bekosta skötsel av den enskilda gravplatsen. Från och med 1 januari 2018 måste den som har ansvar för en grav i Oskarshamns församling börja trimma gräset runt gravstenen och rensa ogräs på grusade gravrätter själv.

vi kan hjälpa till

Har man inte själv möjlighet att sköta sin gravplats kan man beställa gravskötsel under maj-oktober liksom enstaka tjänster som gravljus eller arbeten som rör stensäkerhet. Välkommen att ringa om du har frågor eller klicka dig vidare nedan för mer information och prislista. I januari 2020 kommer du enkelt kunna beställa via webben - läs mer under gravskötseltjänster.

Kontakt

För frågor ring gärna telefon: 0491-784226
Maila: oskarshamn.kyrkogard@svenskakyrkan.se
Besök oss: Stengatan 30, 572 55 Oskarshamn

Expeditionen är normalt bemannad vardagar kl. 07.30-15.30