Kyrkogård Vattenkannor

Gravskötsel i Oskarshamn

Gravrättsinnehavaren har ansvaret

Som gravrättsinnehavare är du personligen ansvarig för gravskötseln enligt de bestämmelser som följer med gravbrevet. Detta innebär att du ska sköta eventuell plantering, trimma gräset runt gravstenen, rensa grusgravar, se till att gravstenen är säkert förankrad och att det ser allmänt välvårdat ut. Om en gravplats missköts har kyrkogårdsförvaltningen i förlängningen rätt att återta gravrätten. Läs gärna mer om gravstensäkerhet här. 

Dekorationer på gravplatsen

Försäkra dig om att de föremål du placerar vid graven, till exempel lyktor, vaser och prydnader, står på ytan som tillhör graven. Står dessa placerade på något annat sätt, till exempel bakom gravstenen, finns risk för att personal skadar sig när de arbetar på kyrkogården. Det finns även en risk att sakerna blir förstörda av misstag.

När det inte går att avgöra vilken grav föremålen tillhör kommer de omhändertas i två månader innan de kastas. Saknar du ett föremål kan du själv se efter om det omhändertagits. Sakerna förvaras på Västra begravningsplatsen, på en hylla bakom servicebyggnaden, hussidan som vetter ned mot minneslunden.

Tack för visad hänsyn. 

Nyheter från och med 1 januari 2018

Enligt begravningslagen får inte begravningsavgiften bekosta skötsel av den enskilda gravplatsen. Från och med 1 januari 2018 måste den som har ansvar för en grav i Oskarshamns församling börja trimma gräset runt gravstenen och rensa ogräs på grusade gravrätter själv.

Vi kan hjälpa till

Har man inte själv möjlighet att sköta sin gravplats kan man beställa gravskötsel under maj-oktober liksom enstaka tjänster som gravljus eller arbeten som rör stensäkerhet. Välkommen att ringa om du har frågor eller klicka dig vidare nedan för mer information och prislista. 

Kontakta Oskarshamns kyrkogårdsförvaltning

Expedition

Expeditionen är bemannad vardagar kl. 08.00-12.00.

0491-78 42 26

Besök- och postadress

Oskarshamns församling
Kyrkogårdsförvaltningen
Stengatan 30 
572 55 Oskarshamn

E-mail

oskarshamn.kyrkogard@svenskakyrkan.se

gravskötselskyltar

Gravskötseltjänster

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder gravskötsel till bra priser för dig som av olika orsaker har svårt att besöka kyrkogården. Nu kan du dessutom enkelt beställa tjänsterna via webben.

gamla kapellet blomsterprakt

Gravsten / Gravstensäkerhet

Läs om gravanordning/gravsten och vilka säkerhetskrav som rör dessa.