glad diakon

Få hjälp och stöd i Oskarshamns församling

Ibland behöver man någon att tala med, sällskap eller en hjälpande hand. I Oskarshamns församling är det sociala engagemanget stort.

samtal

Samtalsstöd

Ibland behöver man någon att prata med. Vi har tystnadsplikt, för inga journaler och det är kostnadsfritt.

Oskarshamns församling vill genomsyras av ett gemensamt ansvar för att se och möta människor i olika livssituationer. En del är anställda och andra ideella som ställer upp när det behövs. I kyrkan kallas det sociala arbetet för diakoni. Här är några exempel från Oskarshamns församling.

  • Olika mötesplatser för dig som vill ha sällskap, inspireras eller fördjupa dig.
  • Kanske behöver du någon att tala med och ber om ett samtal med präst eller diakon.
  • Möjlighet till praktisk och ekonomisk hjälp.
  • Är du ny i Sverige och vill träna på språket är du välkommen till språkcafét i Kristineberg.
  • Är du i behov av arbetspraktik finns det möjlighet att i mån av plats göra det i någon av våra verksamheter.
  • Vi bjuder regelbundet in till sorgegrupper som genomförs i mån av intresse.
  • Krisstöd vid akuta händelser. 

Kontakt

diakonsmycket

Diakoni-kyrkans sociala arbete

Läs mer om vad diakoni innebär

Mötesplatser för vuxna

I Oskarshamns församling finns plats för både samtal och tystnad, aktivitet och vila. Välkommen!