glad diakon

Få hjälp och stöd i Oskarshamns församling

Ibland behöver man någon att tala med, sällskap eller en hjälpande hand. I Oskarshamns församling är det sociala engagemanget stort.

Oskarshamns församling vill genomsyras av ett gemensamt ansvar för att se och möta människor i olika livssituationer. En del är anställda och andra ideella som ställer upp när det behövs. I kyrkan kallas det sociala arbetet för diakoni. Här är några exempel från Oskarshamns församling.

  • Olika mötesplatser för dig som vill ha sällskap, inspireras eller fördjupa dig.
  • Kanske behöver du någon att tala med och ber om ett samtal med präst eller diakon.
  • Är du ny i Sverige och vill träna på språket är du välkommen till språkcafét i Kristineberg.
  • Är du i behov av arbetspraktik finns det möjlighet att i mån av plats göra det i någon av våra verksamheter.
  • Sjukhuskyrkan finns på plats i Oskarshamns sjukhus.
  • Vi bjuder regelbundet in till sorgegrupper som genomförs i mån av intresse.
  • Krisstöd vid akuta händelser. 

Kontakt

Karin Erlandsson, diakoniassistent
Telefon: 0491-78 42 18
E-post: karin.erlandsson@svenskakyrkan.se