Kyrkor och mötesplatser

Oskarshamns församlings arbete utgår från gudstjänstgemenskapen i våra tre kyrkor: Oskarshamns kyrka, Kolbergakyrkan och Kristinebergskyrkan.

Oskarshamns kyrka

Oskarshamns församling

Kyrkans hus

Oskarshamns församling

Kolbergakyrkan-Barnens katedral

Oskarshamns församling

Kristinebergskyrkan

Oskarshamns församling