Kyrkor och mötesplatser

Oskarshamns församlings arbete utgår från gudstjänstgemenskapen i våra tre kyrkor: Oskarshamns kyrka, Kolbergakyrkan och Kristinebergskyrkan.