Foto: pixabay

Ideell medarbetare

Vill du göra skillnad för någon? Göra en insats i ett meningsfullt sammanhang? Lära känna nya människor eller rent av har en egen idé? Då behövs du i församlingsarbetet!

Att vara kyrka är ett teamwork där medlemmar och anställda arbetar tillsammans. Som ideellt engagerad får du bidra med dina färdigheter i ett meningsfullt sammanhang. Du får också mycket tillbaka, som till exempel social gemenskap och utlopp för dina intressen.

I Oskarshamns församling kan du till exempel:

  • vara volontär på språkcafét
  • odla i Oasens trädgård
  • baka till kyrkkaffe
  • vara värd på sopplunchen, kyrkis eller evenemang
  • vara gudstjänstvärd
  • bli ledare i barn- och ungdomsgrupper
  • spela och sjunga i gudstjänsten
  • korrläsa, fota eller skriva till Bulletinen
  • delta i det internationella arbetet 

Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra.

Romarbrevet kapitel 12 vers 4.

Uppdragen varierar i tidsomfång, tex de som tar en timme i månaden, två dagar i halvåret eller en kväll i veckan. Det handlar om vad du vill bidra med! 

Välkommen att höra av dig om du vill veta mer!

KONTAKT
Åsa M Jonsson 0491-78 42 16
asa.m.jonsson@svenskakyrkan.se

Eller:

Församlingsexpedition i Kyrkans hus, Tingsvägen 1
0491-78 42 00

E-mail: oskarshamns.forsamling@svenskakyrkan.se

Dop, konfirmation, bröllop och begravning.

Oskarshamns församling har ett rum och ett sammanhang för livets olika skeden. Här delar vi glädjen när någon döps, konfirmeras och när ett par vigs, men också sorgen när vi begraver en vän eller anhörig.

Verksamheter

Församlingens aktiviteter och grupper.

Kalender

Här ser du vad som händer i Oskarshamns församling.