Foto: Jonas Persson

Ideell medarbetare

Vill du göra skillnad för någon? Vill du ha en praktisk uppgift i ett meningsfullt sammanhang? Eller vill du lära känna nya människor? Dela med dig av dina färdigheter? Kanske utmana dig själv? Eller har rent av en egen idé? Du behövs - vi gör det tillsammans!

I Oskarshamns församling finns mängder av möjligheter att bidra med din tid eller ditt kunnande. Vad vill du? Vad kan du dela med dig av? 

Ideella medarbetare både bär och berikar församlingen. Det gäller så väl dem som är volontärer på språkcafét, korrläser Bulletinen, serverar välsmakande kyrkkaffe, är ung ledare i konfirmandarbetet, sjunger i kör eller dem som arbetar med kyrkans internationella insatser. Uppdragen varierar i tidsomfång, tex de som tar en timme i månaden, två dagar i halvåret eller en kväll i veckan. Det handlar om vad du vill bidra med! 

Välkommen att höra av dig om du vill veta mer!

Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra.

Romarbrevet kapitel 12 vers 4.

KONTAKT
Åsa M Jonsson 0491-78 42 16
asa.m.jonsson@svenskakyrkan.se

Eller:

Församlingsexpedition i Kyrkans hus, Tingsvägen 1
0491-78 42 00

E-mail: oskarshamns.forsamling@svenskakyrkan.se