En präst håller fram en nattvardskalk.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Gudstjänst

Gud, glädje, gemenskap i Oskarshamns församling.

Till gudstjänst är du välkommen i övertygelse och tvivel, i glädje och sorg. Här delar vi tro, liv och längtan. Se kalendern för eventuella ändringar.

Veckomässa
Onsdagar 18.00 i Oskarshamns församling.
Enkel gudstjänst med nattvard, ljuständning och lovsång. 

Mässa med små och stora
Söndagar (udda veckor) 10.00 i Kolbergakyrkan-Barnens katedral
Gudstjänst med nattvard som passar både barn och vuxna. Gemenskap kring fikabordet efteråt. 

Högmässa
Söndagar 11.00 i Oskarshamns kyrka
Gudstjänst med nattvard. Gemenskap kring fikabordet efteråt.

Mässa med Barnens kyrka
Söndagar (jämna veckor) 16.00 i Kristinebergskyrkan
Gudstjänst med nattvard som innehåller egen aktivitet för barnen. Gemenskap kring fikabordet efteråt.

Vill du istället fira gudstjänst hemifrån hittar du flera alternativ här:

  • Det finns många församlingar som sänder gudstjänster digitalt, här hittar du dem: 
    Digitala gudstjänster

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.


Gud och spagetti

...och andra gudstjänster där vi tänkt extra på att barnen ska trivas.

Fira gudstjänst på flera sätt

Vårt inre liv kan få näring och hitta uttryck på så många olika sätt. Genom att lyssna på en pod, se en gudstjänst på nätet, följa en enkel andaktsrutin eller tända ett ljus på bönewebben. Här har vi samlat våra bästa tips!

Webbsändningar från Oskarshamns församling

Välkommen att ta del av gudstjänst och musik via webben.

Pingviner står på isen medan en av dem flyger ovanför dem.

Tankar inför helgen – präster funderar utifrån söndagens texter

"Jesus är Gud, och är Herre över allt, varför skulle han inte kunna gå på vatten? Det känns som en ganska enkel handling för Gud. Nej, det ovanliga är att Petrus går på vattnet." Läs Tankar inför helgen med prästen Catharina Carlsson.