En präst håller fram en nattvardskalk.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Gudstjänst

Gud, glädje, gemenskap i Oskarshamns församling.

Till gudstjänst är du välkommen i övertygelse och tvivel, i glädje och sorg. Här delar vi tro, liv och längtan. Se kalendern för eventuella ändringar.

Veckomässa
Onsdagar 18.00 i Oskarshamns församling.
Enkel gudstjänst med nattvard, ljuständning och lovsång. 

Mässa med små och stora
Söndagar varannan vecka kl. 10.00 i Kolbergakyrkan-Barnens katedral
Gudstjänst med nattvard som passar både barn och vuxna. Gemenskap kring fikabordet efteråt. 

Högmässa
Söndagar 11.00 i Oskarshamns kyrka
Gudstjänst med nattvard. Gemenskap kring fikabordet efteråt.

Mässa med Barnens kyrka
Söndagar varannan vecka 16.00 i Kristinebergskyrkan
Gudstjänst med nattvard som innehåller egen aktivitet för barnen. Gemenskap kring fikabordet efteråt.

Gud & spagetti
Några vardagkvällar per termin kl. 17.00 i Kolberga- och Kristinebergskyrkan.
Enkel gudstjänst som följs av middag (köttfärsås och spagetti). Passar barnfamiljen men alla är lika välkomna.

Taco lov!
En torsdag kl. 18.00 i månaden i Kristinebergskyrkan.
Lovsångskväll med Ungdomsbandet som följs av tacomiddag.

Vill du istället fira gudstjänst hemifrån hittar du flera alternativ här:

  • Det finns många församlingar som sänder gudstjänster digitalt, här hittar du dem: 
    Digitala gudstjänster

Gud och spagetti

...och andra gudstjänster där vi tänkt extra på att barnen ska trivas.

Studiebesök i Barnens katedral

I Kolbergakyrkan-Barnens katedral har barnen en självklar plats i gudstjänsten. Boka studiebesök med ditt arbetslag så berättar vi om "Mässa med små och stora".

Webbsändningar från Oskarshamns församling

Välkommen att ta del av gudstjänst och musik via webben.

Två lila penséer växer i en murspricka.

Tankar inför helgen

"En dag ska alla murar falla. Muren mellan dig och mig, den ska vara borta då. Men kanske kan vi, redan nu, redan innan “en dag” är här, börja skrapa lite på cementen..." Läs prästens tankar inför helgen på Svenska kyrkans bloggportal.