Gravplats, gravrätt och gravsättning i Oskarshamn

URSÄKTA RÖRAN - SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD.

En gravplats är antingen individuell på gravkvarter eller gemensam i minneslund och askgravlund. Det är viktigt att noga tänka igenom valet av gravplats och inte ta några förhastade beslut. Efter kremation kan urnan förvaras i kolumbariet upp till ett år innan den måste gravsätts. Enligt Begravningslagen behandlas all gravsättning som definitiv. Kyrkogårdsförvaltningen hjälper till med information och rådgivning om vilka olika gravskick som finns och bestämmelserna kring dessa.

Gravrätt och gravbrev

Gravrätten till en gravplats upplåts till någon av den avlidnes anhöriga eller annan närstående. Gravrättsinnehavaren bestämmer om gravplatsen och ansvarar för att graven vårdas enligt gällande föreskrifter. När gravrättsinnehavaren avlider, skall en ny utses. Detta skall anmälas till kyrkogårdsförvaltningen senast 6 månader efter dödsfallet. Gravbrevet är ett bevis på att gravrätt upplåtits och utfärdas vid gravplatsupplåtelse. I gravbrevet antecknas gjorda gravsättningar, nya gravrättsinnehavare, eventuell förlängning av gravrätten m m. Gravbrevet bör förvaras så att det lätt kan tas fram av anhöriga om gravrättsinnehavaren skulle avlida. Gravrätt upplåts på 25 år. När tiden gått ut kan gravrätten som regel förnyas.

Minneslund Västra

Gravskick i Oskarshamn

Läs mer om de olika begravningsformerna: enskild gravplats, minneslund, askgravlund och muslimsk gravplats. Här finner du också information och gravrätt och gravbrev.

gamla kapellet blomsterprakt

Gravsten / Gravstensäkerhet

Läs om gravanordning/gravsten och vilka säkerhetskrav som rör dessa.

Kyrkogård Vattenkannor

Gravskötsel i Oskarshamn

Läs om vilka skyldigheter du har för att sköta gravplatsen. Här hittar du också vilka olika tjänster vi erbjuder för att ta hand om graven åt dig.