Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Möt ärkebiskopen på temat ”Hur lever landsbygden?”

Träffa elever på både Knutby och Almunge skola, studiebesök på varuhuset Thuns, After work med företagsmingel, sopplunch i församlingshemmet och ett besök på Ola Gård för att lära sig mer om ekologiskt lantbruk – det är några av programpunkterna när ärkebiskop Antje Jackelén besöker Almunge pastorats församlingar under tre dagar nästa vecka. Dessutom gudstjänster och ett offentligt panelsamtal om hur vi vill att vår landsbygd ska leva.

Besöket är en biskopsvisitation vilket innebär att ärkebiskopen möter medlemmar, anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare samt tar del av församlingens verksamhet. Visitationen äger rum den 29-30 januari och avslutas med visitationshögmässa söndagen den 3 februari. Temat för visitationen är Hur lever landsbygden?.    
– ”Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd,” sa Jesus. Det ska bli spännande att samtala om hur landsbygden lever idag i ljuset av dessa fina ord. Jag ser mycket fram emot dagarna i Almunge pastorat, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Gudstjänster är offentliga och dessutom har allmänheten möjlighet att träffa ärkebiskop Antje vid ytterligare två tillfällen under visitationen:  

Tisdag 29 januari kl. 12.00, Knutby församlingshem  
Sopplunch med utställning och samtal om hur landsbygden lever – då, nu och i framtiden.

Onsdag 30 januari kl. 19.30, Församlingsgården i Almunge   
Kom och va’ – med ärkebiskop Antje Jackelén. Öppet panelsamtal med speciellt inbjudna gäster om hur vi vill att vår landsbygd ska leva.   

Gudstjänster under visitationen:

Onsdag 30 januari 
Kl. 19.00 – Veckomässa i Almunge kyrka   

Söndag 3 februari
Kl. 11.00 – Visitationshögmässa i Almunge kyrka. Med utställningen ”Ett gott liv”, gjord av barnen i verksamheten. Efter gudstjänsten serveras en mingellunch i Församlingsgården med efterföljande samtal utifrån visitationstemat.

Fakta om visitation: 
Visitation innebär att biskopen besöker församlingar för att lyssna och ge råd och inspiration, samt utöva tillsyn. Detta ingår i biskopens uppdrag och ledarskap.