Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Trevlig sommar!

Sommarmusik, friluftsgudstjänster eller en stund i stillhet, Svenska kyrkan i Hjo har inte semesterstängt

Hjo pastorat

Jourhavande präst: akutjour 21-06, tel. 112

Kontaktuppgifter expeditionen i Hjo:

Telefon: 0503-323 80 växel

Besöksadress Regeringsgatan 14.

Expeditionen öppen tisdag/torsdag 08.15 -16.30 (lunch 12.15-13.15), on 08.15-09.00, 10.00-12.15, 15.00-16.30, fre 08.15 - 12.00. Under sommarmånaderna är öppethållandet begränsat.

Diakon 0503-323 90, kyrkoherde 0503-323 81

Epost: hjo.pastorat(a)svenskakyrkan.se