Hjo pastorat

Gud, låt oss känna hur nära du är och hur nära vi hör ihop med allt som lever och är. I Jesu namn. Amen.

Hjo pastorat

Jourhavande präst: akutjour 21-06, tel. 112

Expeditionen i Hjo församlingshem öppen sommartid tisdag-onsdag-torsdag 08.15 - 15.00

Telefon: 0503-323 80 växel

Diakon 0503-323 90, kyrkoherde 0503-323 81

Epost: hjo.pastorat(a)svenskakyrkan.se