Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Hösten är här

Den tid då naturen förbereder sig för vinterns vila

Hjo pastorat

Jourhavande präst: akutjour 21-06, tel. 112

Kontaktuppgifter expeditionen i Hjo:

Telefon: 0503-323 80 växel

Besöksadress Regeringsgatan 14.

Expeditionen öppen tisdag/torsdag 08.15 -16.30 (lunch 12.15-13.15), on 08.15-09.00, 10.00-12.15, 15.00-16.30, fre 08.15 - 12.00.

Diakon 0503-323 90, kyrkoherde 0503-323 81

Epost: hjo.pastorat(a)svenskakyrkan.se