Foto: Anne-Marie Grahn

Hjo pastorat

Gud, vi ber för dem som har gått före oss, alla som lever nu och dem som kommer efter oss. I Jesu namn. Amen.

Gudstjänst på nätet

Foto: Eva Hultman

Hjo pastorat

Jourhavande präst: akutjour 21-06, tel. 112

Kontaktuppgifter expeditionen i Hjo:

Telefon: 0503-323 80 växel

Besöksadress: Regeringsgatan 14.

Expeditionen öppen tisdag/torsdag 08.15-16.30 (lunch 12.15-13.15), onsdag 08.15-08.55, 10.00-12.15, 15.00-16.30, fredag 08.15-12.00.

Diakon 0503-323 90, kyrkoherde 0503-323 81

Epost: hjo.pastorat(a)svenskakyrkan.se